Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Wdrażająca dla
Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka",
Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka",
Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link)

w terminie: od 12 stycznia do 31 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Rozwoju) listy projektów ocenionych w ramach konkursu.

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 994 600,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):
• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
• na rynek GPW 800 000,00 zł;
• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu (link).

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do Działania 3.1, Poddziałania 3.1.5 (link)