Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie rekomendowano dofinansowanie dla 10 projektów, w tym dla 1 z województwa mazowieckiego i 9 z pozostałych województw.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny projektów podlegających ocenie merytorycznej wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt zostaną przekazane bezpośrednio do wnioskodawców w formie odrębnej korespondencji pisemnej.