Utworzono: 31 sierpnia 2017

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, który otrzymał wymaganą liczbę punktów w ramach 1 etapu dla naboru 16.06.2017-31.01.2018 r.

Utworzono: 31 sierpnia 2017

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 1 projekt zgłoszony w ramach 1 etapu dla naboru 16.06.2017-31.01.2018 r.