Utworzono: 20 lutego 2017

Prezentujemy aktualizację nr 3 listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1 w 2015r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

więcej

Utworzono: 6 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (dwunastą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Utworzono: 2 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (jedenastą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Utworzono: 28 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (dziesiątą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Utworzono: 23 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (dziewiątą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Utworzono: 16 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (siódmą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Utworzono: 14 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (szóstą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.