Utworzono: 24 listopada 2017
Utworzono: 16 października 2017

Przedstawiamy 28 projektów rekomendowanych do dofinansowania w rozstrzygniętym 3 etapie konkursu "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock*". Projekty będą realizowane przez firmy działające m.in. w branżach: finansów i ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego, handlu hurtowego i detalicznego, informacji i komunikacji.

więcej

Utworzono: 19 września 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach 3 etapu konkursu 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach konkursu (2 etap), w ramach poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 16 czerwca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach etapu 2 konkursu 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 4Stock Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

więcej

Utworzono: 12 czerwca 2017

Prezentujemy listę projektów zaktualizowaną w wyniku procedury odwoławczej, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020. Przedmiotowa lista obejmuje dodatkowy 1 projekt wybrany do dofinansowania.

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach 1 etapu konkursu nr 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.