Utworzono: 10 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach 1 etapu konkursu nr 1/2016 dla poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Utworzono: 17 marca 2017

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 9 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę zawartych umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock.

więcej

Utworzono: 9 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020.

Utworzono: 27 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 20 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje pełną listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu - oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna projektów prowadzona jest, zgodnie z przedstawioną częściową listą projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów, od dnia 28 kwietnia 2016 r.

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje pierwszą, częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.1.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020