Publikujemy listę projektów, które zostały rekomendowane do powierzenia grantów w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż Granty dla „Seal of excellence”.

Do dofinansowania zostało wybranych 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 200 000,00 zł, (54,54 % alokacji).

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5 Regulaminu naboru każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną i elektroniczną informację o rozstrzygnięciu w sprawie powierzenia grantu.

25 września 2017 r. zaktualizowano protokół Komisji Oceny Projektów, lista projektów wybranych do dofinasowania jest dostępna w załączonym pliku.