Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę podmiotów, którym przyznano granty w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów.

Utworzono: 3 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę aplikacji spełniających kryteria dostępu i zakwalifikowanych do oceny spełnienia kryteriów jakościowych w ramach pilotażu Scale UP.

więcej