Prezentujemy listę projektów złożonych w konkursie nr 2 w 2017r. dedykowanym elektromobilności w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.