Utworzono: 22 listopada 2017

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie I konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2017

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie II konkursu nr 1/2016 r.

więcej

Utworzono: 11 kwietnia 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie I konkursu nr 1/2016 r.

więcej

Utworzono: 29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

Utworzono: 29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów  zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

Utworzono: 27 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 25 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

więcej