Data wytworzenia: 29 lipiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

Data wytworzenia: 29 lipiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów  zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

Data wytworzenia: 27 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Data wytworzenia: 25 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

więcej

Data wytworzenia: 10 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej