Utworzono: 29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

Utworzono: 29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów  zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

Utworzono: 27 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 25 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 10 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej