Utworzono: 11 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie IV konkursu nr 1/2016 r.

więcej

Utworzono: 11 kwietnia 2017

W związku z uwzględnieniem protestu złożonego przez przedsiębiorcę KUMAX Akademia Jan Maćczak oraz pozytywnym wynikiem oceny wniosku skierowanego do oceny (wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-16-0002/16) w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – Etap II, konkurs nr 1/2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje aktualizację do listy ocenionych projektów.

Utworzono: 13 lutego 2017

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie III konkursu nr 1/2016 r.

więcej

Utworzono: 11 stycznia 2017

W związku z uwzględnieniem protestu złożonego przez przedstawicieli firmy Lodziarz.pl Sp. z o.o. Sp. k. (wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-20-0015/15) w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – konkurs nr 1/2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do listy ocenionych projektów.

więcej

Utworzono: 11 stycznia 2017

W związku z koniecznością dokonania korekty do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – konkurs nr 1/2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR.

więcej

Utworzono: 20 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie II konkursu nr 1/2016 r.

więcej

Utworzono: 7 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie I konkursu nr 1/2016 r.

więcej