Prezentujemy:

  • listy projektów złożonych w konkursie nr 1 w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej;
  • listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie ogólnym nr 1 ogłoszonym w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020