Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę zawartych umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 2.4.1 POIR -  pilotaż ScaleUP.