Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę zawartych umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach konkursu 1/2015.