Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - partner realizujący wspólnie z Ministerstwem Rozwoju projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu naboru wraz z załącznikami dotyczącego nowego pilotażu - “Granty na dizajn”.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 22 września 2017 r. do 28 września 2017 r. do godz. 16.30, wyłącznie poprzez formularz w formie elektronicznej. Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji - 5 października 2017 r.