W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. intensywności wsparcia dla inwestycji zlokalizowanych w Warszawie informujemy, że w przypadku konkursu ogłoszonego 2 sierpnia 2017 r. dla działania 3.2.1 Badania na rynek (konkurs nr 3 – tzw. ogólny), Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie w etapie III tj. od 1.11 do 31.12.2017 powinni uwzględnić nowy, zmniejszony limit wsparcia (10% zamiast 15%) dla inwestycji planowanych w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena projektów trwa do 90 dni od dnia zakończenia naboru w danym etapie, a przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące liczone również od dnia zakończenia naboru w danym etapie. Jednocześnie momentem przyznania pomocy publicznej jest moment podpisania umowy o dofinansowanie, co oznacza, że Wnioskodawcy, których wnioski zostaną złożone w okresie od listopada do grudnia 2017 r., w przypadku pozytywnej oceny, podpiszą umowę o dofinansowanie w 2018 r., kiedy obowiązywać będzie nowa, niższa intensywność pomocy dla inwestycji w Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.878).

Zobacz dokumentację działania