Inno_LAB

Badamy potrzeby i projektujemy usługi.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Współpraca z instytucjami publicznymi

Potrzebujesz wsparcia w projektowaniu innowacyjnych usług?

W inno_LAB pracujemy na styku nauki, biznesu i instytucji publicznych. Razem tworzymy innowacyjne usługi. W naszych projektach przyjmujemy perspektywę użytkowników. To wraz z nimi testujemy nowe rozwiązania. Dzięki temu powstają usługi dopasowane zarówno do potrzeb odbiorców, jak i strategicznych celów organizacji.

Wiemy jakim wyzwaniem jest wdrażanie innowacji. Dlatego wspieramy wiedzą i doświadczeniem instytucje publiczne. Nasz zespół wraz z ekspertami zewnętrznymi tworzy programy rozwojowe oparte o aktualne wyzwania instytucji. Dużą wagę przykładamy do modelowania efektywnej współpracy wewnątrz organizacji oraz budowania zasad efektywnej komunikacji. Wierzymy w moc współtworzenia: nasze procesy angażują wszystkich kluczowych interesariuszy.

Nasze procesy oparte są na:

  • warsztatach z interesariuszami, ułatwiających poznanie wszystkich aktorów mających wpływ na projekt,
  • moderowanych spotkaniach zespołów czyli pracach pod czujnym okiem facylitatora,
  • zjazdach networkingowych, których celem jest wymiana doświadczeń i praktycznych pomysłów,
  • spotkaniach z ekspertami na których można poznać najnowsze narzędzia i metodologie,
  • wsparciu mentorów w zakresie prawidłowego stosowania narzędzi projektowych.

Jeśli chcesz rozwijać swoją organizację, potrzebujesz wsparcia w projektowaniu usług i programów publicznych oraz chcesz spotkać się i wymienić doświadczeniami z praktykami z instytucji z całej Polski – skontaktuj się z nami.

inno_LAB

 

Naszym celem jest wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

  • Projektujemy programy wsparcia dla polskich przedsiębiorstw.
  • Animujemy współpracę uczestników Narodowego Systemu Innowacji.
  • Badamy rozwój ekosystemów innowacji w Europie i na świecie.
  • Opracowujemy rekomendacje i programy edukacyjne dla instytucji publicznych.

Nasz zespół składa się z praktyków i pasjonatów z dziedziny designu, user research, badań i ewaluacji. Współpracujemy z organizacjami zewnętrznymi w zakresie m.in. metodologii service design, design thinking, ekonomii behawioralnej, future foresight. Obserwujemy najnowsze trendy w obszarze innowacyjnego projektowania usług – bierzemy udział w konferencjach w Europie i na świecie.

inno_LAB to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.