POIR jest największym w całej Unii Europejskiej krajowym programem finansującym badania, rozwój, innowacje. Jest programem kompleksowym – wspiera innowacyjną przedsiębiorczość na wszystkich etapach: od idei, poprzez badania i rozwój, aż do wprowadzenia innowacji na rynek. POIR powiązany jest z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. To wybrane, najbardziej perspektywiczne i posiadające największy potencjał innowacyjności oraz konkurencyjności branże polskiej gospodarki.

POIR dzieli się na pięć osi priorytetowych:

  • oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • oś II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • oś III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • oś IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • oś V Pomoc techniczna

PARP uczestniczy w programie Inteligentny Rozwój jako Instytucja Wdrażająca odpowiedzialna za realizację wybranych instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej. Agencja rozdysponuje część budżetu POIR przeznaczoną na wsparcie firm z sektora MŚP: 1,95 mld euro.