Członkowie Komisji Oceny Projektów poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, konkurs nr 2 w 2017 r. dedykowany elektromobilności.