Dziękujemy za zapoznanie się z dokumentacją konkursową poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany elektromobilności.

Uwagi można było zgłaszać w terminie do 20 stycznia 2017 r. do godz. 16.30.

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.