Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Planowany termin zakończenia oceny został wydłużony do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.