Informujemy, że 29 maja 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Rozporządzenie weszło w życie 30 maja 2018 r.