Granty dla Seal of Excellence

Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Do 210 tys. zł dla innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Nawet 210 tys. zł mogą w ramach Grantów dla Seal of Excellence otrzymać przedsiębiorcy MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of excellence.Dofinansowane będą działania weryfikujące potencjał techniczny i komercyjny produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Przygotowanie solidnych podstaw projektu innowacyjnego

 

Działania, możliwe do realizacji w ramach projektu to m.in: szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. Wspierają one firmę w przygotowaniu solidnych podstaw projektu innowacyjnego, o wymiarze europejskim i spójnego ze strategią przedsiębiorstwa. Produktem powstałym w wyniku realizacji zaplanowanych działań, jest studium wykonalności, zawierające strategiczny biznes plan, wyznaczający kolejne kroki (techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne)do wdrożenia projektu innowacyjnego.