Granty dla Seal of Excellence

Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Do 210 tys. zł dla innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Nawet 210 tys. zł mogą w ramach Grantów dla Seal of Excellence otrzymać przedsiębiorcy MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of excellence.Dofinansowane będą działania weryfikujące potencjał techniczny i komercyjny produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Przygotowanie solidnych podstaw projektu innowacyjnego

 

Działania, możliwe do realizacji w ramach projektu to m.in: szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. Wspierają one firmę w przygotowaniu solidnych podstaw projektu innowacyjnego, o wymiarze europejskim i spójnego ze strategią przedsiębiorstwa. Produktem powstałym w wyniku realizacji zaplanowanych działań, jest studium wykonalności, zawierające strategiczny biznes plan, wyznaczający kolejne kroki (techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne)do wdrożenia projektu innowacyjnego.