Instrument finansowy w postaci preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, której docelowym odbiorcą będą przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie w okresie do 55 miesięcy po ich rejestracji, które nie dokonały jeszcze podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia. Fundusz Pożyczkowy Innowacji skonstruowany został jako źródło dłużne finansowania wczesnych faz rozwojowych innowacyjnych przedsiębiorstw, wypełniającym lukę pomiędzy finansowaniem zasiewowym a kolejnymi rundami finansowania, a więc umożliwiającym przechodzenie przedsięwzięć z fazy startowej do fazy wzrostu. Fundusz Pożyczkowy będzie wymagał zaangażowania kapitału prywatnego w postaci podpisanej umowy inwestycyjnej, na podstawie, której inwestor kapitałowy – Anioł Biznesu lub Fundusz typu venture capital - zobowiąże się do dokapitalizowania przedsiębiorstwa będącego pożyczkobiorcą kwotą stanowiącą równowartość kwoty wnioskowanej pożyczki.

Kwota pożyczki:

  • w zakresie współpracy z Funduszem VC - od 200 tyś do 2 mln zł
  • w zakresie współpracy z Aniołami Biznesu - od 200 tyś do 2 mln zł

Z działania mogą skorzystać – mikro i mali przedsiębiorcy.

Instrument rozpocznie działalność operacyjną w 2017 roku.