Prezentacja programu
   Prezentacja programu Poland PrizeDownload this file (Polska Prize - prezentacja.pdf).pdf982 kB pobierz

 Ogłoszenie pilotażu Poland Prize
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (OGŁOSZENIE KONKURSU Poland Prize.pdf).pdf360 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Poland Prize - obowiązuje od 6 czerwca 2018Download this file (Regulamin naboru6.6.18.pdf).pdf387 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. 1 Założenia Pilotażu Poland Prize - obowiązuje od 6 czerwca 2018Download this file (Zał. 1 Założenia Pilotażu Poland Prize6.6.18.pdf).pdf487 kB pobierz
   Zał. 1 Założenia pilotażu Poland Prize - wersja anglojęzycznaDownload this file (Zał. 1 Założenia Pilotażu Poland Prize_en.docx).docx37 kB pobierz
   Zał. 1 Założenia pilotażu Poland Prize - wersja rosyjskojęzycznaDownload this file (Zał. 1 Założenia Pilotażu Poland Prize-ru.docx).docx42 kB pobierz
   Zał. 2 Kryteria wyboru projektów w ramach pilotażu Poland PrizeDownload this file (Zał. 2. Kryteria wyboru.pdf).pdf589 kB pobierz
   Zał. 2a Wzór Karty oceny dostępuDownload this file (załącznik_2a_wzór_Karty_oceny_dostępu.doc).doc89 kB pobierz
   Zał. 2b Wzór Karty oceny jakościowejDownload this file (załącznik_2b_wzór_Karta oceny jakościowej.docx).docx43 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór wnioskuDownload this file (Zał. 3 Wzór wniosku.docx).docx74 kB pobierz
   Zał. 4 Instrukcja wypełniania wnioskuDownload this file (Zał. 4  Instrukcja wypełniania wniosku.pdf).pdf430 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór umowyDownload this file (Zał  5 Wzór umowy.docx).docx105 kB pobierz
   Zał. 6 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowyDownload this file (Zał. 6 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.pdf).pdf162 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał. 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc57 kB pobierz
   Zał. 5 Harmonogram płatnościDownload this file (Zał. 5 do umowy - Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór WekslaDownload this file (Zał. 6 do umowy - Wzór Weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał. 7 Deklaracja wekslowaDownload this file (Zał. 7 do umowy - Deklaracja wekslowa.doc).doc55 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór aktu notarialnegoDownload this file (Zał. 8 do umowy - Wzór aktu notarialnego.docx).docx37 kB pobierz

 Załączniki do wniosku
   Zał. 3 Rozszerzony budżet projektuDownload this file (Załącznik 3 Rozszerzony budżet projektu.xlsx).xlsx11 kB pobierz

 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc68 kB pobierz
   Wzór oświadczenia PartneraDownload this file (Wzór oświadczenia Partnera.doc).doc72 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu Poland Prize obowiązywał do 5 czerwca 2018Download this file (Regulamin naboru.pdf).pdf462 kB pobierz
   Zał. 1 Założenia pilotażu Poland Prize - obowiązywał do 5 czerwca 2018Download this file (Zał. 1 Założenia Pilotażu Poland Prize.pdf).pdf347 kB pobierz