Regulamin konkursu
   Regulamin Konkursu Polski Produkt PrzyszłościDownload this file (Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości.pdf).pdf382 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. 1 - Kryteria oceny merytorycznejDownload this file (Zał. 1 - Kryteria oceny merytorycznej.pdf).pdf292 kB pobierz
   Zał. 2 - Wzór wniosku konkursowegoDownload this file (Zał. 2 - Wzór wniosku konkursowego.docx).docx186 kB pobierz
   Zał. 3 - Wzór wniosku o powierzenie grantuDownload this file (Zał. 3 - Wzór wniosku o powierzenie grantu.docx).docx197 kB pobierz
   Zał. 4 - Wzór umowy o powierzenie grantuDownload this file (Zał. 4 - Wzór umowy o powierzenie grantu.pdf).pdf1399 kB pobierz
   Zał. 5 - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Zał. 5 - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.doc).doc174 kB pobierz

 Załączniki do umowy o powierzenie grantu
   Zał. 4 do Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał. 4 do Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc370 kB pobierz
   Zał. 5 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał. 5 do Umowy - Wzór weksla in blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Zał. 6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej - osoba fizycznaDownload this file (Zał. 6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej_os fizyczna.doc).doc40 kB pobierz
   Zał. 6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej - osoba prawnaDownload this file (Zał. 6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej_os prawna.doc).doc37 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.docDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc55 kB pobierz

 Wzory dokumentów do zawarcia umowy
   Zał. 1 Wzór formularza informacji de minimisDownload this file (Zał. 1 Wzór formularza informacji de minimis.xls).xls147 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Zał. 2 Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc374 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Zał. 3 Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc365 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Zał. 4 Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc365 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Zał. 5 Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc386 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór oświadczenia o rachunku bankowym - zaliczkaDownload this file (Zał. 6 Wzór oświadczenia o rachunku bankowym - zaliczka.doc).doc374 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór oświadczenia o rachunku bankowym - płatność końcowaDownload this file (Zał. 7 Wzór oświadczenia o rachunku bankowym - płatność końcowa.doc).doc374 kB pobierz
   Zał. 8 Harmonogram płatnościDownload this file (Zał. 8 Harmonogram płatności.doc).doc380 kB pobierz
   Zał. 9 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał. 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc377 kB pobierz
   Zał. 10 Wniosek o płatność zaliczkaDownload this file (Zał. 10 - wniosek o płatność zaliczka_2018_11_29.xlsx).xlsx491 kB pobierz
   Zał. 11 Wniosek o płatność końcowąDownload this file (Zał. 11 Wniosek o płatność końcową 061218.xlsx).xlsx595 kB pobierz

 Pliki pomocnicze do rozliczeń
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rozliczenia wydatków w ramach podróżyDownload this file (Oświadczenie pracownicy.docx).docx814 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące przeliczenia walut obcych we wniosku Download this file (Kurs walut.docx).docx813 kB pobierz