Ogłoszenie o naborze
   Ogłoszenie o naborze obowiązujące od 19.12.2017Download this file (Ogłoszenie o naborze.pdf).pdf244 kB pobierz

 Regulamin naboru
   Regulamin naboru obowiązujący od 19.12.2017Download this file (Regulamin naboru obowiązuyjący od 19.12.2017.docx).docx74 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu naboru
   Zał. 1 Opis założeń pilotażu Download this file (Załącznik 1_Opis założeń pilotazu www.3.11.17.docx).docx79 kB pobierz
   Zał. 2 Kryteria wyboru projektów Download this file (Zał. 2 Kryteria wyboru projektów w ramach pilotażu.docx).docx45 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór wniosku o powierzenie grantuDownload this file (Załącznik 3_Wzor wniosku www. 3.11.17.docx).docx148 kB pobierz
   Zał. 4 Instrukcja wypełniania wnioskuDownload this file (Załącznik 4_Instrukcja_wypełniania_www.3.11.17.docx).docx79 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku o powierzenie grantu Download this file (Załącznik 5_Wzór oświadczenia o zlozeniu wniosku.docx).docx55 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący od 20.04.2018Download this file (Załącznik 6_wzór umowy o powierzenie grantu 20.04.2018.docx).docx126 kB pobierz
   Zał. 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantuDownload this file (Załącznik 7_Lista dokumentow.doc).doc39 kB pobierz
   Zał. nr 8 Lista imprez targowych kwalifikowanych w pilotażu Download this file (Załącznik 8_Lista imprez targowych.docx).docx47 kB pobierz

 Załączniki do wniosku o powierzenie grantu
   Zał. 1 Informacja o doświadczeniu Wnioskodawcy niezbędnym do realizacji projektuDownload this file (Zał. 1 Informacja o doświadczeniu Wnioskodawcy niezbędnym do realizacji projektu.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. 2 Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym WnioskodawcyDownload this file (Zał. 2 Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym Wnioskodawcy.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. 3 Koncepcja realizacji projektu przez WnioskodawcęDownload this file (Zał. 3 Koncepcja realizacji projektu przez Wnioskodawcę.docx).docx53 kB pobierz

 Załączniki do umowy o powierzenie grantu
   Zał. 3. Harmonogram płatności Download this file (Załącznik_3_do Umowy_Harmonogram Pł.xlsx).xlsx15 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór weksla in blanco Download this file (Załącznik 6 do umowy WEKSEL.pdf).pdf11 kB pobierz
   Zał. nr 7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Załącznik 7 do umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc40 kB pobierz
   Zał. nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Załącznik  8 do umowy DEKL OS PR.doc).doc38 kB pobierz
   Zał. nr 9 Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP Download this file (załącznik 9 do umowy Wzor oświadczenia MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Download this file (Załączni 10_wzór upoważnienia do przetw..docx).docx137 kB pobierz
   Zał. 11 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Download this file (Załączni 11_wzór odwołania upow do przetw..docx).docx136 kB pobierz
   Zał. 12 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Download this file (Załacznik 12_zakres danych osob.doc).doc81 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin naboru obowiązujący do 18.12.2017Download this file (Regulamin_naboru.docx).docx73 kB pobierz
   Ogłoszenie o naborze obowiązujące do 18.12.2017Download this file (Ogłoszenie o naborze Granty na dizajn.pdf).pdf153 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący do 19.04.2018Download this file (Załącznik 6_wzór umowy o powierzenie grantu.docx).docx122 kB pobierz