Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie konkursu 3.2.1 POIR - IV nabór 2017 miasta średnieDownload this file (Ogłoszenie konkursu 3.2.1 POIR - IV nabór 2017 miasta średnie.pdf).pdf226 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 1.01.2018 r. Download this file (Regulamin konkursu_konkurs nr 4_miasta średnie_obowiązuje od 1.01.2017.pdf).pdf362 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. 1 do RK Kryteria wyboru projektów Download this file (Zal_1_do_RK_Kryteria wyboru projektów_3.2.1.pdf).pdf692 kB pobierz
   Zał. 2 do RK Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal_2_do_RK_Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc470 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku - Tabele finansowe IV etap 1.01-28.02.2018Download this file (Wzór załącznika do wniosku - Tabele finansowe IV etap.xlsx).xlsx68 kB pobierz
   Zał. 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku miasta śr. IV etap 1.01-28.02.2018Download this file (Zał. 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku miasta średnie IV etap.doc).doc312 kB pobierz
   Zał. 4 do RK Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 5 do RK Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (zal_5_do_RK_Wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx114 kB pobierz
   Zał. 6 do RK Lista dokumentów do zawarcia umowyDownload this file (Zal_6_do_RK_Lista dokumentów do zawarcia umowy.pdf).pdf218 kB pobierz
   Zał. 7 do RK Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zal_7_do_RK_Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf).pdf460 kB pobierz
   Zał. 8 do RK Wzór formularza analiza zgodności projektu z polityką o. środowiskaDownload this file (Analiza zgodności z polityką ochrony środowiska.docx).docx109 kB pobierz
   Zał. 9 do RK Wzór promesy kredytowej Download this file (Zal_9_do_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc44 kB pobierz
   Zał. 10 do RK Wzór promesy leasingowejDownload this file (Zal_10_do_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx22 kB pobierz
   Zał. 11 do RK Lista wszystkie średnie miasta Download this file (zał_11_RK_Lista_wszystkie_srednie_miasta.xls).xls48 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Zał. 2 do umowy Harmonogram rz-fin. Download this file (Zal_2_do_umowy_Harmonogram_rz-fin.docx).docx13 kB pobierz
   Zał. 3 do umowy Harmonogram płatnościDownload this file (Zał_3_do umowy_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx47 kB pobierz
   Zał. 7 do umowy Wzór wekslaDownload this file (Zal_7_do_umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał. 8 do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (zal_8_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx57 kB pobierz
   Zał. 9 do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_9_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx57 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POIRDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POIR.doc).doc319 kB pobierz
   Formularz pomoc inna niż pomocDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc42 kB pobierz
   Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu do SL2014 obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Wniosek o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.doc).doc97 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu – obowiązywał do 31.12.2017Download this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf357 kB pobierz
   Zał. 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku miasta średnieDownload this file (Zal_3__do RK_Instrukcja wypełniania wniosku_miasta średnie.pdf).pdf535 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku - Tabele finansoweDownload this file (Wzór załącznika do wniosku_Tabele finansowe.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Wzór wniosku o dostęp dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wzór wniosku o dostęp dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.doc).doc57 kB pobierz

 Skład KOP
   Informacja o składzie KOPDownload this file (Informacja o składzie KOP.pdf).pdf159 kB pobierz