Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 3.2 POIR, poddziałania 3.2.1 POIR w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Działania 321 POIR w 2016.pdf).pdf221 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi - spotkanie informacyjne 24.06.2016 r.Download this file (OdpowiedziNaPytania321_POIR_Wwa_240616_IW.pdf).pdf304 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 24.04.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 24.04.2017.docx).docx166 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zal_1_do_RK_Kryteria_dz_3 2 1_KM_POIR_21 03 2016.pdf).pdf434 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal_2_do_RK_WoD.docx).docx96 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Tabele finansowe - poprawiona wersjaDownload this file (Zal_2_do_RK_Tabele_finansowe_080816.xlsx).xlsx80 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja_wypełniania_wod.docx).docx97 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (3.2.1_Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx56 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 24.04.2017Download this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 24.04.2017.docx).docx123 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ob. od 24.04.2017Download this file (Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ob. od 23.04.2017.docx).docx54 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Wykaz KIS.pdf).pdf451 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór formularza analiza zgodności projektu ob. od 31.01.17Download this file (Załącznik nr 8 Wzór formularza analiza zgodności projektu ob. od 31.01.17.docx).docx120 kB pobierz

  Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik - Wzór wekslaDownload this file (Zal_7_do_umowy_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Załącznik - Deklaracja wekslowa dla osób prawnychDownload this file (Zal_9_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx60 kB pobierz
   Załącznik - Deklaracja wekslowa dla osób fizycznychDownload this file (Zal_8_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx61 kB pobierz
   Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego projektuDownload this file (zal_ 2_do_umowy_harmonogram_rz-fin.docx).docx13 kB pobierz
   Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (zal_3_do_umowy_harmonogram_platnosci.doc).doc147 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
    Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚPDownload this file (WZóR_czyste_osw_MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej obowiązujące od 05.05.17Download this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej obowiązujące od 05.05.17.docx).docx15 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczacego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o delokalizacjiDownload this file (Wzór oświadczenia delokalizacja- zaakceptowana przez UOKIK.doc).doc42 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz

 Archiwum
   Załącznik nr 8 Wzór formularza - analiza zgodności projektu ob. do 30.01.17Download this file (Zal_9_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.docx).docx73 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od 25.08.2016 r. do 18.12.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu 32112182016.docx).docx165 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od 30.05.2016 r. do 25.08.2016 r.Download this file (Regulamin II Konkursu_3.2..1.docx).docx165 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 29.05.2016Download this file (Regulamin II Konkursu.docx).docx160 kB pobierz
   Oświadczenie o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków ob. do 29.05.2016Download this file (Zal_5_do_RK_oswiadczenie_o_uzupelnieniu_wniosku_w_GW.docx).docx60 kB pobierz
   Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków ob. do 29.05.2016Download this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx57 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie ob.do 29.05.2016Download this file (Zal_7_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx52 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie ob.do 23.03.17Download this file (3.2.1_Zal_6_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx51 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 23.04.2017Download this file (Regulamin konkursu 32112192016.docx).docx165 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ob.do 23.04.2017Download this file (3.2.1_Zal_6_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy_nowy zal_24.03.2017.docx).docx52 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący do 23.04.2017Download this file (Zal_6_do_RK_Umowa o dofinansowanie.docx).docx122 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej obowiązujące do 23.04.2017Download this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx22 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej obowiązujące do 04.05.17Download this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej obowiązujące od 24.04.2017.docx).docx22 kB pobierz

 Skład KOP
   Informacja o składzie KOPDownload this file (Informacja o składzie KOP.pdf).pdf559 kB pobierz