Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 3.1, poddziałanie 3.1.5Download this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 3.1, poddziałanie 3.1.5 w 2016 r..pdf).pdf287 kB pobierz

 Sprawdź najczęstsze błędy we wnioskach
   Przykłady błędów najczęściej pojawiających się we wnioskachDownload this file (Błędy w ramach składanych wniosków POIR 3.1.5.pdf).pdf413 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązuje od 22.09.2017Download this file (Regulamin konkursu_obowiązuje od 22.09.2017.pdf).pdf337 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał_1_do_Regulaminu_konkursu_Kryteria_wyboru_projektów.pdf).pdf458 kB pobierz
   Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zał_2_do_Regulaminu_konkursu_Wniosek_o_dofinansowanie_161110.docx).docx141 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wnioskuDownload this file (Zał_3_do_Regulaminu_konkursu_Instrukcja_wypełniania_wniosku_161110.docx).docx102 kB pobierz
   Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wnioskuDownload this file (Zał_4_do_Regulaminu_konkursu_Oświadczenie o złożeniu WoD.docx).docx20 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowa o dofinansowanie - obowiązuje od 1.09.2017Download this file (Zał_nr_5_Umowa o dofinansowanie.pdf).pdf432 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów do zawarcia umowyDownload this file (Zał_6_do_Regulaminu_konkursu_Lista dokumentow do zawarcia umowy.docx).docx55 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Zał_7_do_Regulaminu_Konkursu_Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf467 kB pobierz
   Załącznik do wniosku - Sytuacja finansowa WnioskodawcyDownload this file (Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.xls).xls57 kB pobierz

  Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 3 do Umowy Harmonogram PłatnościDownload this file (Załącznik_3_do Umowy_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx16 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do Umowy oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_4_do_Umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik nr 7 do Umowy Wzór wekslaDownload this file (Załącznik _7_do_Umowy_Wzór_weksla.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik nr 8 do Umowy wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.8 do umowy Deklaracja wekslowa osoba fizyczna.doc).doc37 kB pobierz
   Załącznik nr 9 do Umowy wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.9 do umowy Deklaracja wekslowa osoba prawna.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik nr 10 do Umowy Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSPDownload this file (Załacznik_10_do Umowy_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.doc).doc319 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 31.08.2017Download this file (Regulamin konkursu.docx).docx102 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowa o dofinansowanie - obowiązywała do 31.08.2017Download this file (Zał_5_do_Regulaminu_konkursu_Umowa o dofinansowanie.docx).docx112 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązujący do 21.09.2017Download this file (Regulamin konkursu .pdf).pdf337 kB pobierz