Generator Wniosków


  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 3.1.5 4stockDownload this file (pytania i odpowiedzi 4Stock_POIR_na strone PARP.pdf).pdf1215 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.04.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu 3.1..5.docx).docx152 kB pobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
    Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał.1 Kryteria wyboru projektów.docx).docx48 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór Wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał.2 Wniosek o dofinansowanie.docx).docx150 kB pobierz
    Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał.3 Instrukcja wypelniania WoD.docx).docx84 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.4 Wzór oświadczenia złożenie wniosku.doc).doc62 kB pobierz
    Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.5 Wzór oświadczenia uzupełnienie wniosku.doc).doc61 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał.6 Umowa 3.1.5.docx).docx100 kB pobierz
    Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał.7 Lista dokumentów niezbędnych do umowy.doc).doc72 kB pobierz
   Załącznik nr 7a Formularz informacji pomoc inna niż de minimis-od dn. 11.03.2016Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie(obowi±zuje_od_11.03.16).xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zał.8 Wykaz KIS.pdf).pdf451 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 6 Weksel in blancoDownload this file (Zał.6 do umowy Wzór weksla in blanco.pdf).pdf9 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.7 do umowy Deklaracja wekslowa osoba fizyczna.doc).doc37 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.8 do umowy Deklaracja wekslowa osoba prawna.doc).doc35 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 04.02.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu 3.1.5.docx).docx153 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od dnia 05.02.2016 r. do 20.04.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu 3.1.5.docx).docx146 kB pobierz
   Załącznik nr 7a Formularz informacji pomoc inna niż de minimis-do dn. 10.03.2016Download this file (Wzór_załącznika_do_wniosku_formularz_informacji_pomoc_inna_niż_de_minimis.xlsx).xlsx70 kB pobierz

Podziel się: