Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.4 POIR 2018Download this file (ogloszenie konkursu 2_3_4 2018.pdf).pdf306 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin_konkursu_2.3.4_2018.doc).doc197 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (załącznik_nr_1_do_RK_kryteria_wyboru.docx).docx47 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Załącznik_nr_2_do_RK_Wniosek_o_dofinansowanie.doc).doc339 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Załącznik_nr_3_do_RK_instrukcja_wypełniania_wniosku.doc).doc260 kB pobierz
   Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 13.08.18Download this file (Załącznik_nr_4_do_RK_umowa_o_dofinansowanie - obowiązuje od 13.08.18.doc).doc311 kB pobierz
   Załącznik nr 5 - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_5_do_RK_lista_dokumentów_do_uod.doc).doc61 kB pobierz
   Załącznik nr 6 - Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik_nr_6_do_RK_wykaz_KIS.docx).docx159 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_do_umowy_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (załącznik_nr_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_5_do_umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (załącznik_nr_5_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx60 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_5_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx59 kB pobierz
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik_nr_7_do_umowy_wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mśp z załącznikami.doc).doc319 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty
   Oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku Download this file (Oświadczenie o aktualności danych.doc).doc65 kB pobierz
   Oświadczenie wnioskodawcy o rachunku bankowymDownload this file (Oświadczenie_o_rachunku_bankowym.doc).doc75 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimisDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_pomoc_de_minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Formularz_pomoc_de minimis.xls).xls147 kB pobierz
   Oświadczenie o wysokości pomocy de minimisDownload this file (Oświadczenie o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wykaz osób upoważnionych do obsługi SLDownload this file (Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy / Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady_zabezpieczenia.docx).docx58 kB pobierz

 Archiwum
   Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 12.08.18Download this file (Załącznik_nr_4_do_RK_umowa_o_dofinansowanie.doc).doc308 kB pobierz