Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 14.07.17Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 14.07.17.docx).docx174 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał.1 Kryteria wyboruDownload this file (Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru.docx).docx53 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór wniosku o dofinansowanie Download this file (Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie.doc).doc493 kB pobierz
   Zał. 3 Instrukcja wypełniania wnioskuDownload this file (Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku.doc).doc265 kB pobierz
   Zał. 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wnioskuDownload this file (Załącznik nr 4 - Oświadczenie o złożeniu WoD.docx).docx20 kB pobierz
   Zał. 5 Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx144 kB pobierz
   Zał. 6 Lista dokumentów do umowyDownload this file (Załącznik nr 6 - Lista dokumentów do umowy.doc).doc75 kB pobierz
   Zał. 7 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Access this URL (http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/).acje52 kB pobierz

  Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_3_do Umowy_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx16 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik 7 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf11 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Załącznik 8 do Umowy DEKLAR OS FIZ -obowiązuje od 23.02.2017 r.doc).doc39 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik 9 do Umowy DEKLAR OS PR - obowiazuje od 23.02.2017 r.doc).doc37 kB pobierz
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załacznik_10_do Umowy_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.doc).doc319 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty
   Deklaracja wnioskodawcy o niekaralności – osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Deklaracja wnioskodawcy o niekaralności – osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Oświadczenie wnioskodawcy rachunku bankowymDownload this file (wzór_oświadczenia_o_rachunku_bankowym.doc).doc65 kB pobierz
    Oświadczenie o aktualności danych Download this file (wzór_oświadczenia_o_aktualności_danych.doc).doc42 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimisDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de_minimis.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Wykaz osób upoważnionych do obsługi SLDownload this file (wykaz_osób_upoważnionych_do_obsługi_systemu_SL2014.docx).docx178 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie_sytuacja_ekonomiczna.docx).docx16 kB pobierz
   Aktualna informacja o pomocy na usługiDownload this file (Aktualna informacja o pomocy na usługi.docx).docx18 kB pobierz
    Sytuacja finansowa przedsiębiorcy / Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja_finansowa_Informacja_nt_zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady_zabezpieczenia.docx).docx68 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 13.07.17Download this file (Regulamin Konkursu 2.3.1_2017.docx).docx174 kB pobierz