Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin Konkursu 2 3 1_zatwierdzony czysty.docx).docx168 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_kryteria_wyboru.docx).docx50 kB pobierz
   Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał 2 do RK_WoD_zatwierdzony czysty.docx).docx165 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wnioskuDownload this file (Zał 3 do RK_Instrukcja_wypełniania_wniosku dla 2 3 1_zatwierdzona czysta.docx).docx101 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór oświadczenia o złożeniu wnioskuDownload this file (Zał 4 do RK_oświadczenie o złożeniu WoD_zatwierdzony czysty.docx).docx20 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_5_do_Regulaminu_konkursu_umowa_o_dofinansowanie.docx).docx112 kB pobierz
   Załacznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik_nr_6_do_Regulaminu_konkursu_Lista_dokumentów.doc).doc76 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Access this URL (http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/).acje42 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_3_do Umowy_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx16 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik 7 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf11 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik 8 do Umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc39 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik 9 do Umowy DEKLAR OS PR.doc).doc36 kB pobierz
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załacznik_10_do Umowy_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.doc).doc319 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty
   Deklaracja wnioskodawcy o niekaralności – osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Deklaracja wnioskodawcy o niekaralności – osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Oświadczenie wnioskodawcy rachunku bankowymDownload this file (wzór_oświadczenia_o_rachunku_bankowym.doc).doc65 kB pobierz
   Oświadczenie dotyczące aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc125 kB pobierz
   Oświadczenie o aktualności danych Download this file (wzór_oświadczenia_o_aktualności_danych.doc).doc42 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Formularz_informacji_pomoc_de_minimis.xls).xls147 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimisDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis uzyskanej przez wnioskodawcęDownload this file (wzór_oświadczenia_o_pomocy_de_minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wykaz osób upoważnionych do obsługi SLDownload this file (wykaz_osób_upoważnionych_do_obsługi_systemu_SL2014.docx).docx178 kB pobierz