Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 2.3, poddziałanie 2.3.1 w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 2.3, poddziałanie 2.3.1 w 2016 r. .pdf).pdf289 kB pobierz

 Sprawdź najczęstsze błędy we wnioskach
   Przykłady błędów najczęściej pojawiających się we wnioskach Download this file (Przykłady błędów pojawiających się we wnioskach 2.3.1 POIR .pdf).pdf217 kB pobierz

 Regulamin Konkursu
   Regulamin Konkursu - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Regulamin Konkursu 2.3.1 - obowiazuje od 23.02.2017 r.docx).docx166 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_kryteria_wyboru.docx).docx50 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Załącznik nr 2 - wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 23.02.2017r..docx).docx185 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Załącznik nr 3-Instrukcja wypełnienie Wniosku o dofinansowanie-obowiązuje od 23.02.2017.docx).docx99 kB pobierz
   Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o złożeniu wnioskuDownload this file (Zał 4 do RK_oświadczenie o złożeniu WoD_zatwierdzony czysty.docx).docx20 kB pobierz
   Załącznik nr 5 - wzór umowa o dofinansowanie - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Załącznik nr 5- wzór umowa o dofinansowanie - obowiązuje od 23.02.2017 r.docx).docx112 kB pobierz
   Załącznik nr 6 - Lista dokumentów do umowy - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Załącznik nr 6 - Lista dokumentów do umowy - obowiązuje od 23.02.2017 r..doc).doc74 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Access this URL (http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/).acje42 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_3_do Umowy_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx16 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik 7 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf11 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Załącznik 8 do Umowy DEKLAR OS FIZ -obowiązuje od 23.02.2017 r..doc).doc39 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych - obowiązuje od 23.02.2017 r.Download this file (Załącznik 9 do Umowy DEKLAR OS PR - obowiazuje od 23.02.2017 r..doc).doc37 kB pobierz
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załacznik_10_do Umowy_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.doc).doc319 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty
   Deklaracja wnioskodawcy o niekaralności – osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Deklaracja wnioskodawcy o niekaralności – osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Oświadczenie wnioskodawcy rachunku bankowymDownload this file (wzór_oświadczenia_o_rachunku_bankowym.doc).doc65 kB pobierz
   Oświadczenie dotyczące aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc125 kB pobierz
   Oświadczenie o aktualności danych Download this file (wzór_oświadczenia_o_aktualności_danych.doc).doc42 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Formularz_informacji_pomoc_de_minimis.xls).xls147 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimisDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis uzyskanej przez wnioskodawcęDownload this file (wzór_oświadczenia_o_pomocy_de_minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wykaz osób upoważnionych do obsługi SLDownload this file (wykaz_osób_upoważnionych_do_obsługi_systemu_SL2014.docx).docx178 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx22 kB pobierz
   Aktualna informacja o pomocy na usługiDownload this file (Aktualna informacja o pomocy na usługi.docx).docx18 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy / Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 22.02.2017 r.Download this file (Regulamin Konkursu 2 3 1_zatwierdzony czysty.docx).docx168 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązywał do 22.02.2017 r.Download this file (Zał 2 do RK_WoD_zatwierdzony czysty.docx).docx165 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywał do 22.02.2017 r.Download this file (Zał 3 do RK_Instrukcja_wypełniania_wniosku dla 2 3 1_zatwierdzona czysta.docx).docx101 kB pobierz
   Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 22.02.201Download this file (Załącznik_nr_5_do_Regulaminu_konkursu_umowa_o_dofinansowanie.docx).docx112 kB pobierz
   Załacznik nr 6 - Lista dokumentów do umowy - obowiązywał do 22.02.2017 r.Download this file (Załącznik_nr_6_do_Regulaminu_konkursu_Lista_dokumentów.doc).doc76 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych - obowiązywał do 22.02.2017 r.Download this file (Załącznik 8 do Umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc39 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych - obowiązywał do 22.02.2017 r.Download this file (Załącznik 9 do Umowy DEKLAR OS PR.doc).doc36 kB pobierz