Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie Download this file (Ogłoszenie o konkursie.pdf).pdf631 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.08.18Download this file (2.3.1 - Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.08.18.doc).doc221 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc696 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.doc).doc596 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.08.18Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.08.18.doc).doc340 kB pobierz
   Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.doc).doc74 kB pobierz
   Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych Sepcjalizacji.docx).docx159 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Zał. nr 3 Harmonogram PłatnościDownload this file (Zał. nr 3 Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Zał. nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał. nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Zał. nr 5 Deklaracja wekslowa dla osób fizycznychDownload this file (Zał. nr 5 Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych.doc).doc39 kB pobierz
   Zał. nr 5 Deklaracja wekslowa dla osób prawnychDownload this file (Zał. nr 5 Deklaracja wekslowa dla osób prawnych.doc).doc37 kB pobierz
   Zał. nr 5 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc319 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty
   Aktualna informacja o pomocy na usługiDownload this file (Aktualna informacja o pomocy na usługi.docx).docx18 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc66 kB pobierz
   Oświadczenie o rachunku bankowymDownload this file (Oświadczenie o rachunku bankowym.doc).doc65 kB pobierz
   Oświadczenie o trudnej sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o trudnej sytuacji ekonomicznej.docx).docx15 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014Download this file (Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   Zasady zabezpieczania umów o dofinansowanieDownload this file (Zasady zabezpieczania umów o dofinansowanie.docx).docx58 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 12.08.18Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc221 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 16.08.18Download this file (Regulamin konkursu  - obowiązuje od 13.08.18.doc).doc221 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązywał do 12.08.18Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie.doc).doc338 kB pobierz