Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursie - Go to brand - 2016Download this file (Ogłoszenie o konkursie - Go to brand - 2016.pdf).pdf334 kB pobierz

 Regulaminu konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.01.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.01.2017 r_.docx).docx109 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Załącznik_nr_1_Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.docx).docx52 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 11.01.2017Download this file (Załącznik_nr_2_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 11.01.2017 r_.docx).docx94 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx102 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik_nr_4_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx19 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący od 29.03.2017Download this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący od 29.03.2017 r..docx).docx99 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_6_Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.doc).doc73 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Załącznik_nr_7_Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf467 kB pobierz

 Załączniki do Umowy
   Załącznik nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_nr_4 _Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_7_Wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik_nr_8_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_fizycznych.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_9_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_prawnych.doc).doc36 kB pobierz

 Program promocji
   Program Promocji Hannover Messe wersja II z dn. 07.03.2017Download this file (Program Promocji Hannover Messe wersja II z 07.03.2017.pdf).pdf247 kB pobierz
   Program Promocji Hannover Messe 2017 wersja I do dn. 06.03.2017Access this URL (http://www.mr.gov.pl/media/30270/Program_promocji_Hannover_Messe_2017_29.pdf).pdf247 kB pobierz
   Program Promocji EXPO w Astanie 2017Access this URL (http://www.mr.gov.pl/media/30271/Program_promocji_dla_przedsiebiorcow_Expo_Astana_29.pdf).pdf279 kB pobierz
   Program Promocji EXPO w Astanie 2017 wersja II z dn.26.01.2017Download this file (Program_promocji_dla_przedsiębiorców_Expo_Astana_2017_wersja II z 26.01.2017.pdf).pdf279 kB pobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.Download this file (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r..pdf).pdf175 kB pobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programówDownload this file (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.pdf).pdf534 kB pobierz

 Dokumenty dodatkowe
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docxDownload this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx119 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.docDownload this file (Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsxDownload this file (Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx85 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsxDownload this file (Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx).xlsx79 kB pobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf).pdf5745 kB pobierz
   Księga Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15470/5_Ksiega_Znaku_MPG.pdf).pdf2944 kB pobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf).pdf46 kB pobierz
   Klasyfikacja technologii według EUROSTATAccess this URL (http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37164/Eurostat_pkd_333.pdf).pdf180 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych.docDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.docDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.docDownload this file (Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.doc).doc125 kB pobierz

 Archiwum
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący do 28.03.2017 rDownload this file (Załącznik_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 11.01.2017 r_.docx).docx98 kB pobierz

 Skład KOP
   Decyzja Prezesa PARP 18/2017 z 13.02.2017Download this file (Decyzja Prezesa PARP 18_2017 z 13_02_2017.pdf).pdf168 kB pobierz