Regulaminu konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.01.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.01.2017 r_.docx).docx109 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Załącznik_nr_1_Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.docx).docx52 kBpobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 11.01.2017Download this file (Załącznik_nr_2_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 11.01.2017 r_.docx).docx94 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx102 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik_nr_4_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx19 kBpobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący od 29.03.2017Download this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązujący od 29.03.2017 r..docx).docx99 kBpobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_6_Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.doc).doc73 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Załącznik_nr_7_Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf467 kBpobierz

 Załączniki do Umowy
   Załącznik nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_nr_4 _Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_7_Wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kBpobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik_nr_8_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_fizycznych.doc).doc38 kBpobierz
   Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_9_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_prawnych.doc).doc36 kBpobierz

 Program promocji
   Program Promocji Hannover Messe wersja II z dn. 07.03.2017Download this file (Program Promocji Hannover Messe wersja II z 07.03.2017.pdf).pdf247 kBpobierz
   Program Promocji Hannover Messe 2017 wersja I do dn. 06.03.2017Access this URL (http://www.mr.gov.pl/media/30270/Program_promocji_Hannover_Messe_2017_29.pdf).pdf247 kBpobierz
   Program Promocji EXPO w Astanie 2017Access this URL (http://www.mr.gov.pl/media/30271/Program_promocji_dla_przedsiebiorcow_Expo_Astana_29.pdf).pdf279 kBpobierz
   Program Promocji EXPO w Astanie 2017 wersja II z dn.26.01.2017Download this file (Program_promocji_dla_przedsiębiorców_Expo_Astana_2017_wersja II z 26.01.2017.pdf).pdf279 kBpobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.Download this file (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r..pdf).pdf175 kBpobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programówDownload this file (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.pdf).pdf534 kBpobierz

 Dokumenty dodatkowe
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docxDownload this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx119 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc319 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.docDownload this file (Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kBpobierz
   Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsxDownload this file (Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx85 kBpobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsxDownload this file (Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx).xlsx79 kBpobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf).pdf5745 kBpobierz
   Księga Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15470/5_Ksiega_Znaku_MPG.pdf).pdf2944 kBpobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf).pdf46 kBpobierz
   Klasyfikacja technologii według EUROSTATAccess this URL (http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37164/Eurostat_pkd_333.pdf).pdf180 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych.docDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.docDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc26 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kBpobierz
   Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.docDownload this file (Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.doc).doc125 kBpobierz

 Archiwum
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący do 28.03.2017 rDownload this file (Załącznik_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 11.01.2017 r_.docx).docx98 kBpobierz