Materiały dodatkowe
   Prezentacja podziałania 3.3.3 POIR - spotkanie informacyjne 7.02.2017 r.Download this file (POIR_333_prezentacja - spotkanie informacyjne luty 2017.pdf).pdf3046 kB pobierz

 Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR w 2017 r..pdf).pdf324 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Regulamin konkursu_3.3.3 POIR_obowiązuje od 01.01.2018.docx).docx117 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał_nr_1_Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczenia III konkurs.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku ważny od 10.02.17Download this file (Zał_nr_2_Wzór wniosku_III konkurs.docx).docx99 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku ważna od 10.02.17Download this file (Zał_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku_III konkurs.docx).docx132 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał_nr_4_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w GW_III konkurs.docx).docx19 kB pobierz
   Zał nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 22.12.2017 r.Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_obowiązuje od 22.12.2017 r..docx).docx102 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał_nr_6_Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy III konkurs.doc).doc74 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Zał_nr_7_Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf467 kB pobierz

 Załączniki do Umowy
   Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Załącznik_nr_2_Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc75 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_nr_4 _Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_7_Wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik_nr_8_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_fizycznych.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_9_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_prawnych.doc).doc36 kB pobierz

 Branżowe Programy Promocji
   Biotechnologia i farmaceutyka obowiązuje od 21.02.18Download this file (Biotechnologia i farmaceutyka obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf224 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 21.02.18Download this file (Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf329 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 21.02.18Download this file (Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf259 kB pobierz
   IT_ICT obowiązuje od 27.02.18Download this file (IT_ICT obowiązuje od 27.02.18.pdf).pdf330 kB pobierz
   Jachty i łodzie obowiązuje od 21.02.18Download this file (Jachty i łodzie obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf302 kB pobierz
   Kosmetyki obowiązuje od 21.02.18Download this file (Kosmetyki obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf297 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia obowiązuje od 21.02.18Download this file (Maszyny i urządzenia obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf328 kB pobierz
   Meble obowiązuje od 21.02.18Download this file (Meble obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf302 kB pobierz
   Moda polska obowiązuje od 21.02.18Download this file (Moda polska obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf389 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 21.02.18Download this file (Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf272 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 21.02.18Download this file (Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf270 kB pobierz
   Sprzęt medyczny obowiązuje od 21.02.18Download this file (Sprzęt medyczny obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf264 kB pobierz

 Programy promocji na rynkach perspektywicznych
   PPO Algieria obowiązuje od 21.02.18Download this file (PPO Algieria obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf251 kB pobierz
   PPO Indie obowiązuje od 21.02.18Download this file (PPO Indie obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf386 kB pobierz
   PPO Iran obowiązuje od 21.02.18Download this file (PPO Iran obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf326 kB pobierz
   PPO Meksyk obowiązuje od 21.02.18Download this file (PPO Meksyk obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf368 kB pobierz
   PPO Wietnam obowiązuje od 21.02.18Download this file (PPO Wietnam obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf369 kB pobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.Download this file (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r..pdf).pdf175 kB pobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programówDownload this file (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.pdf).pdf534 kB pobierz

 Dokumenty dodatkowe
   Wykaz osób-wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej SL2014 od 01.01.18Download this file (Wykaz osób-wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 ob. od 01.01.18.doc).doc97 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (1).doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx85 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx16 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx).xlsx79 kB pobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf).pdf5745 kB pobierz
   Księga Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15470/5_Ksiega_Znaku_MPG.pdf).pdf2944 kB pobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf).pdf46 kB pobierz
   Klasyfikacja technologii według EUROSTATAccess this URL (http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37164/Eurostat_pkd_333.pdf).pdf180 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.doc).doc125 kB pobierz
   Dane finansowe - osoba fizycznaDownload this file (dane_finansowe - osoba fizyczna.xls).xls55 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu ważny do 09.02.17Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs_IZ.docx).docx142 kB pobierz
   Regulamin konkursu ważny do 19.04.17Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs.docx).docx113 kB pobierz
   Regulamin konkursu ważny do 20.06.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs (4).pdf).pdf510 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 22.12.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 21.06.2017.pdf).pdf573 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 31.12.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_obowiązuje od 22.12.2017 r..docx).docx118 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku ważny do 09.02.17Download this file (Zał_nr_2_Wzór wniosku_III konkurs_IZ.docx).docx118 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku ważna do 09.02.17Download this file (Zał_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku_III konkurs_IZ.docx).docx150 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ważny do 09.02.17 Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_III konkursZ.docx).docx120 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ważny do 22.12.17Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_III konkurs.docx).docx100 kB pobierz
   Wykaz osób-wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej SL2014 do 31.12.17Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx119 kB pobierz
   Biotechnologia i Farmaceutyka - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_biotechnologia_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf225 kB pobierz
   Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązujący do 28.02.17Download this file (1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf448 kB pobierz
   Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązujący do 05.11.17Download this file (1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf254 kB pobierz
   Biotechnologia i farmaceutyka obowiązujący do 10.01.18Download this file (1 Biotechnologia i farmaceutyka wersja z 06.11.17.pdf).pdf260 kB pobierz
   Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Biotechnologia i farmaceutyka obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf255 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_budowlana_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf326 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf554 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 05.11.17Download this file (2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 10.01.18Download this file (2 Budowa i wykańczanie budowli wersja z 06.11.17.pdf).pdf278 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf273 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_czesci_samochodowe_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf254 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf477 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 05.11.17Download this file (3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf266 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf266 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujące do 10.01.18z 06.11.17Download this file (3 Części samochodowe i lotnicze wersja z 06.11.17.pdf).pdf271 kB pobierz
   IT/ICT - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_IT_ICT_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf352 kB pobierz
   IT_ICT - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (4 IT_ICT - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf606 kB pobierz
   IT_ICT - obowiązujący do 05.11.17Download this file (4 IT_ICT - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf274 kB pobierz
   IT_ICT obowązujący do 10.01.18Download this file (4 IT_ICT wersja z 06.11.17.pdf).pdf279 kB pobierz
   IT_ICT - obowiązujący do 20.02.18Download this file (IT_ICT_obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf273 kB pobierz
   IT_ICT obowiązujący do 26.02.18Download this file (IT_ICT obowiązuje od 21.02.18.pdf).pdf275 kB pobierz
   Jachty i łodzie - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_jachtow_lodzi_rekreacyjnych_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf356 kB pobierz
   Jachty i łodzie - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf526 kB pobierz
   Jachty i łodzie - obowiązujący do 05.11.17Download this file (5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kB pobierz
   Jachty i łodzie - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Jachty i łodzie obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf262 kB pobierz
   Jachty i łodzie obowiązujący do 10.01.18Download this file (5 Jachty i łodzie wersja z 06.11.17.pdf).pdf267 kB pobierz
   Kosmetyki - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_kosmetyczna_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf309 kB pobierz
   Kosmetyki - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (6 Kosmetyki - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf421 kB pobierz
   Kosmetyki - obowiązujący do 05.11.17Download this file (6 Kosmetyki - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf255 kB pobierz
   Kosmetyki wersja obowiązujący do 10.01.18Download this file (6 Kosmetyki wersja z 06.11.17.pdf).pdf266 kB pobierz
   Kosmetyki - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Kosmetyki obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf260 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_maszyny_urzadzenia_informacja_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf314 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf540 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 05.11.17Download this file (7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Maszyny i urządzenia obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf270 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia obowiązujący do 10.01.18Download this file (7 Maszyny i urzadzenia wersja z 06.11.17.pdf).pdf275 kB pobierz
   Meble - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_meble_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf307 kB pobierz
   Meble - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (8 Meble - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf504 kB pobierz
   Meble - obowiązujący do 28.12.17Download this file (8 Meble - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf260 kB pobierz
   Meble obowiązujący do 10.01.18Download this file (8 Meble wersja z 29.12.17.pdf).pdf270 kB pobierz
   Meble - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Meble obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf265 kB pobierz
   Moda Polska - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_moda_polska_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf412 kB pobierz
   Moda polska - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf863 kB pobierz
   Moda polska - obowiązujący do 08.03.17Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf176 kB pobierz
   Moda polska - obowiązujący do 05.11.17Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 09.03.17.pdf).pdf449 kB pobierz
   Moda polska obowiązujący do 17.01.18Download this file (9 Moda Polska wersja z 06.11.17.pdf).pdf181 kB pobierz
   Moda polska - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Moda polska obowiązuje od 18.01.18.pdf).pdf180 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_zywnosc_wersja_V_z_4_01_2017.pdf).pdf324 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf557 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 05.11.17Download this file (10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf336 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe obowiązujący do 10.01.18Download this file (10 Polskie specjalności żywnościowe wersja z 06.11.17.pdf).pdf277 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 20.02.18Download this file (Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf271 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf325 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf555 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 08.03.17 Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 05.11.17Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 09.03.17.pdf).pdf327 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych- obowiązujący do 20.02.18Download this file (Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf269 kB pobierz
   Sprzęt medyczny obowiązujący o 10.01.18Download this file (12 Sprzęt medyczny wersja z 06.11.17.pdf).pdf268 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych obowiązujący do 10.01.18Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych wersja z 06.11.17.pdf).pdf275 kB pobierz
   Sprzęt medyczny - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_sprzet_medyczny_wersja_IV_z_4_01_17_dostepna.pdf).pdf294 kB pobierz
   Sprzęt medyczny - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf436 kB pobierz
   Sprzęt medyczny - obowiązujący do 05.11.17Download this file (12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf259 kB pobierz
    Sprzęt medyczny - obowiązujący do 20.02.18 Download this file (Sprzęt medyczny obowiązuje od 11.01.18.pdf).pdf264 kB pobierz
   PPO Algieria - obowiązujący do 20.02.18Download this file (PPO_Algieria_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf306 kB pobierz
   PPO Indie - obowiązujący do 20.02.18Download this file (PPO_Indie_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf398 kB pobierz
   PPO Iran - obowiązujący do 20.02.18Download this file (PPO_Iran_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf334 kB pobierz
   PPO Meksyk - obowiązujący do 20.02.18Download this file (PPO_Meksyk_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf388 kB pobierz
   PPO Wietnam - obowiązujący do 20.02.18Download this file (PPO_Wietnam_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf373 kB pobierz

 Skład KOP
   Decyzja Prezesa PARP 30/2017 z 09.05.2017 r.Download this file (Decyzja Prezesa PARP 30_2017 z 09_05_2017.pdf).pdf179 kB pobierz