Materiały dodatkowe
   Prezentacja podziałania 3.3.3 POIR - spotkanie informacyjne 7.02.2017 r.Download this file (POIR_333_prezentacja - spotkanie informacyjne luty 2017.pdf).pdf3046 kBpobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin Konkursu - obowiązuje od 20.04.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs (4).pdf).pdf510 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał_nr_1_Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczenia III konkurs.docx).docx57 kBpobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku ważny od 10.02.17Download this file (Zał_nr_2_Wzór wniosku_III konkurs.docx).docx99 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku ważna od 10.02.17Download this file (Zał_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku_III konkurs.docx).docx132 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał_nr_4_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w GW_III konkurs.docx).docx19 kBpobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ważny od 10.02.17 Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_III konkurs.docx).docx100 kBpobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał_nr_6_Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy III konkurs.doc).doc74 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Zał_nr_7_Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf467 kBpobierz

 Załączniki do Umowy
   Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Załącznik_nr_2_Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc75 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_nr_4 _Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_7_Wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kBpobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik_nr_8_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_fizycznych.doc).doc38 kBpobierz
   Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_9_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_prawnych.doc).doc36 kBpobierz

 Branżowe programy promocji
   1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 01.03.17Download this file (1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf254 kBpobierz
   2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 01.03.17Download this file (2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kBpobierz
   3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 01.03.17Download this file (3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf266 kBpobierz
   4 IT_ICT - obowiązuje od 01.03.17Download this file (4 IT_ICT - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf274 kBpobierz
   5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 01.03.17Download this file (5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kBpobierz
   6 Kosmetyki - obowiązuje od 01.03.17Download this file (6 Kosmetyki - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf255 kBpobierz
   7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 01.03.17Download this file (7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kBpobierz
   8 Meble - obowiązuje od 01.03.17Download this file (8 Meble - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf260 kBpobierz
   9 Moda polska - obowiązuje od 09.03.17Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 09.03.17.pdf).pdf449 kBpobierz
   10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 01.03.17Download this file (10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf336 kBpobierz
   11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 09.03.17Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 09.03.17.pdf).pdf327 kBpobierz
   12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 01.03.17Download this file (12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf259 kBpobierz

 Programy promocji na rynkach perspektywicznych
   21 AlgieriaDownload this file (PPO_Algieria_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf306 kBpobierz
   22 IndieDownload this file (PPO_Indie_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf398 kBpobierz
   23 IranDownload this file (PPO_Iran_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf334 kBpobierz
   24 MeksykDownload this file (PPO_Meksyk_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf388 kBpobierz
   25 WietnamDownload this file (PPO_Wietnam_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf373 kBpobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.Download this file (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r..pdf).pdf175 kBpobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programówDownload this file (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.pdf).pdf534 kBpobierz

 Dokumenty dodatkowe
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx119 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (1).doc).doc319 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kBpobierz
   Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx85 kBpobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx).xlsx79 kBpobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf).pdf5745 kBpobierz
   Księga Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15470/5_Ksiega_Znaku_MPG.pdf).pdf2944 kBpobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf).pdf46 kBpobierz
   Klasyfikacja technologii według EUROSTATAccess this URL (http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37164/Eurostat_pkd_333.pdf).pdf180 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc26 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kBpobierz
   Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.doc).doc125 kBpobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu ważny do 09.02.17Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs_IZ.docx).docx142 kBpobierz
   Regulamin konkursu ważny do 19.04.17Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs.docx).docx113 kBpobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku ważny do 09.02.17Download this file (Zał_nr_2_Wzór wniosku_III konkurs_IZ.docx).docx118 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku ważna do 09.02.17Download this file (Zał_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku_III konkurs_IZ.docx).docx150 kBpobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ważny do 09.02.17 Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_III konkursZ.docx).docx120 kBpobierz
   Biotechnologia i Farmaceutyka - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_biotechnologia_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf225 kBpobierz
   Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązujący do 28.02.17Download this file (1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf448 kBpobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_budowlana_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf326 kBpobierz
   Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf554 kBpobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_czesci_samochodowe_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf254 kBpobierz
   Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf477 kBpobierz
   IT/ICT - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_IT_ICT_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf352 kBpobierz
   IT_ICT - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (4 IT_ICT - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf606 kBpobierz
   Jachty i łodzie - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_jachtow_lodzi_rekreacyjnych_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf356 kBpobierz
   Jachty i łodzie - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf526 kBpobierz
   Kosmetyki - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_kosmetyczna_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf309 kBpobierz
   Kosmetyki - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (6 Kosmetyki - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf421 kBpobierz
   Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_maszyny_urzadzenia_informacja_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf314 kBpobierz
   Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf540 kBpobierz
   Meble - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_meble_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf307 kBpobierz
   Meble - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (8 Meble - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf504 kBpobierz
   Moda Polska - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_moda_polska_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf412 kBpobierz
   Moda polska - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf863 kBpobierz
   Moda polska - obowiązujący do 08.03.17Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf176 kBpobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_zywnosc_wersja_V_z_4_01_2017.pdf).pdf324 kBpobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf557 kBpobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf325 kBpobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf555 kBpobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 08.03.17 Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 01.03.17.pdf).pdf269 kBpobierz
   Sprzęt medyczny - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_sprzet_medyczny_wersja_IV_z_4_01_17_dostepna.pdf).pdf294 kBpobierz
   Sprzęt medyczny - obowiązujący do 28.02.17 Download this file (12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf436 kBpobierz