Materiały dodatkowe
   Prezentacja podziałania 3.3.3 POIR - spotkanie informacyjne 7.02.2017 r.Download this file (POIR_333_prezentacja - spotkanie informacyjne luty 2017.pdf).pdf3046 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu ważny od 10.02.17Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs.docx).docx113 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał_nr_1_Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczenia III konkurs.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku ważny od 10.02.17Download this file (Zał_nr_2_Wzór wniosku_III konkurs.docx).docx99 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku ważna od 10.02.17Download this file (Zał_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku_III konkurs.docx).docx132 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał_nr_4_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w GW_III konkurs.docx).docx19 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ważny od 10.02.17 Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_III konkurs.docx).docx100 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał_nr_6_Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy III konkurs.doc).doc74 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Zał_nr_7_Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf467 kB pobierz

 Załączniki do Umowy
   Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Załącznik_nr_2_Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc75 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_nr_4 _Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_7_Wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik_nr_8_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_fizycznych.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_9_Wzór_deklaracji_wekslowej_dla_osób_prawnych.doc).doc36 kB pobierz

 Branżowe programy promocji
   1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 10.02.17Download this file (1 Biotechnologia i farmaceutyka - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf448 kB pobierz
   2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 10.02.17Download this file (2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf554 kB pobierz
   3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 10.02.17Download this file (3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf477 kB pobierz
   4 IT_ICT - obowiązuje od 10.02.17Download this file (4 IT_ICT - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf606 kB pobierz
   5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 10.02.17Download this file (5 Jachty i łodzie - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf526 kB pobierz
   6 Kosmetyki - obowiązuje od 10.02.17Download this file (6 Kosmetyki - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf421 kB pobierz
   7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 10.02.17Download this file (7 Maszyny i urządzenia - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf540 kB pobierz
   8 Meble - obowiązuje od 10.02.17Download this file (8 Meble - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf504 kB pobierz
   9 Moda polska - obowiązuje od 10.02.17Download this file (9 Moda polska - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf863 kB pobierz
   10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 10.02.17Download this file (10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf557 kB pobierz
   11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 10.02.17Download this file (11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf555 kB pobierz
   12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 10.02.17Download this file (12 Sprzęt medyczny - obowiązuje od 10.02.17.pdf).pdf436 kB pobierz

 Programy promocji na rynkach perspektywicznych
   21 AlgieriaDownload this file (PPO_Algieria_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf306 kB pobierz
   22 IndieDownload this file (PPO_Indie_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf398 kB pobierz
   23 IranDownload this file (PPO_Iran_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf334 kB pobierz
   24 MeksykDownload this file (PPO_Meksyk_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf388 kB pobierz
   25 WietnamDownload this file (PPO_Wietnam_wersja_I_z_9_01_2017.pdf).pdf373 kB pobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.Download this file (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r..pdf).pdf175 kB pobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programówDownload this file (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.pdf).pdf534 kB pobierz

 Dokumenty dodatkowe
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx119 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (1).doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx85 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx).xlsx79 kB pobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf).pdf5745 kB pobierz
   Księga Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15470/5_Ksiega_Znaku_MPG.pdf).pdf2944 kB pobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf).pdf46 kB pobierz
   Klasyfikacja technologii według EUROSTATAccess this URL (http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37164/Eurostat_pkd_333.pdf).pdf180 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDG.doc).doc125 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu ważny do 09.02.17Download this file (Regulamin konkursu_III konkurs_IZ.docx).docx142 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku ważny do 09.02.17Download this file (Zał_nr_2_Wzór wniosku_III konkurs_IZ.docx).docx118 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku ważna do 09.02.17Download this file (Zał_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku_III konkurs_IZ.docx).docx150 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu ważny do 09.02.17 Download this file (Zał_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu_III konkursZ.docx).docx120 kB pobierz
   1 Biotechnologia i Farmaceutyka - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_biotechnologia_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf225 kB pobierz
   2 Budowa i wykańczanie budowli - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_budowlana_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf326 kB pobierz
   3 Części samochodowe i lotnicze - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_czesci_samochodowe_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf254 kB pobierz
   4 IT/ICT - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_IT_ICT_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf352 kB pobierz
   5 Jachty i łodzie - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_jachtow_lodzi_rekreacyjnych_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf356 kB pobierz
   6 Kosmetyki - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_kosmetyczna_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf309 kB pobierz
   7 Maszyny i urządzenia - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_maszyny_urzadzenia_informacja_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf314 kB pobierz
   8 Meble - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_meble_wersja_III_z_4_01_2017.pdf).pdf307 kB pobierz
   9 Moda Polska - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_moda_polska_wersja_II_z_4_01_2017.pdf).pdf412 kB pobierz
   10 Polskie specjalności żywnościowe - obowiązujący do 09.02.17 Download this file (BPP_zywnosc_wersja_V_z_4_01_2017.pdf).pdf324 kB pobierz
   11 Sektor usług prozdrowotnych - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_IV_z_4_01_2017.pdf).pdf325 kB pobierz
   12 Sprzęt medyczny - obowiązujący do 09.02.17Download this file (BPP_sprzet_medyczny_wersja_IV_z_4_01_17_dostepna.pdf).pdf294 kB pobierz