Nabór zamknięty


 Informacje dodatkowe
   Badania na rynek - jak dobrze przygotować projekt w ramach działaniaAccess this URL (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/675).50 kB pobierz

 Ogłoszenie o naborze
   Ogłoszenie o konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności Download this file (Ogłoszenie o konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2017 r..pdf).pdf268 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin Konkursu_dedykowany elektromobilności.docx).docx189 kB pobierz
   Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązują od 29.08.2017Download this file (Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązują od 29.08.2017.pdf).pdf415 kB pobierz
   Załącznik nr 2 do RK Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_2_do_RK_Wzór wniosku o dofinansowanie dla konk. dla elektromobilności.docx).docx98 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - noweDownload this file (Wzór załącznika do wniosku Tabele finansowe nowy.xlsx).xlsx74 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - nowe rozszerzoneDownload this file (Tabele finansowe_nowe_rozszerzone.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal _3_do_RK_Instrukcja wypełniania wniosku dla konk.dla elektromobilności.docx).docx107 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do RK Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dof.Download this file (Zal_4_do_RK_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do RK Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_do_RK_Wzór umowy o dofinansowanie_konk.dla elektromobilności.docx).docx121 kB pobierz
   Załącznik nr 6 do RK Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ob. 24.03.17Download this file (Załącznik nr 6 do RK Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dof. 24.03.17.docx).docx53 kB pobierz
   Załącznik nr 7 do RK Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zal_7_do_RK_Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf).pdf460 kB pobierz
   Załącznik nr 8 do RK Wzór formularza Analiza zgodności projektu z p. ochronyDownload this file (Analiza zgodności z polityką ochrony środowiska.docx).docx109 kB pobierz
   Załącznik nr 9 do RK Wzór promesy kredytowej Download this file (Zal_9_do_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc42 kB pobierz
   Załącznik nr 10 do RK Wzór promesy leasingowej Download this file (Zal_10_do_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx22 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_7_do_umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (zal_8_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx61 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_9_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx60 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_3_do_umowy_Harmonogram_platnosci.doc).doc148 kB pobierz
   Harmonogram rzeczowo – finansowy Download this file (Zal_2_do_umowy_Harmonogram_rz-fin.docx).docx13 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPW.doc).doc547 kB pobierz

 Archiwum
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - obowiązywał do 09.03.2017Download this file (Zal_1_do_WoD_Tabele_finansowe.xlsx).xlsx70 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - obowiązywał do 10.04.2017Download this file (Zal_1_do_WoD_Tabele_finansowe_zmiana_10.03.xlsx).xlsx72 kB pobierz
   Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów obowiązywały do 15.03.2017Download this file (Zal_1_do RK_Kryteria do 3.2.1_elektromobilność.docx).docx51 kB pobierz
    Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dof. ob. do 23.03.17Download this file (Zal_6_do_RK_Lista dokumentów do zawarcia umowy.docx).docx53 kB pobierz
   Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązują od 16.03.2017Download this file (Zal_1_do RK_Kryteria do 3.2.1_elektromobilność_obow od 16.03.2016.docx).docx51 kB pobierz

 Skład KOP
   Informacja o składzie KOPDownload this file (Informacja o składzie KOP konkurs 2 w 2017r.pdf).pdf160 kB pobierz