Nabór zamknięty


 Informacje dodatkowe
   Poradnik jak dobrze przygotować projekt w ramach działaniaAccess this URL (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/675).50 kB pobierz

 Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursie nr 1 do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie nr 1 do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2017 r..pdf).pdf162 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu_ 3.2.1_konkurs ogólny.docx).docx160 kB pobierz
   Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązują od 29.08.2017Download this file (Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązują od 29.08.2017.pdf).pdf415 kB pobierz
   Załącznik nr 2 do RK Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (zal_2_do_RK_Wzór wniosku o dofinansowanie dla konk. ogólnego.docx).docx97 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - możliwa projekcja do 2023 rokuDownload this file (Wzór załącznika do wniosku Tabele finansowe nowy.xlsx).xlsx74 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - możliwa projekcja do 2027 rokuDownload this file (Tabele finansowe nowe rozszerzone.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (zal_3_do_RK_Instrukcja wypełniania wniosku dla konk.ogólnego.docx).docx125 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do RK Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dof.Download this file (Zal_4_do_RK_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do RK Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (zal_5_do_RK_Wzór umowy o dofinansowanie dla konk. ogólnego.docx).docx117 kB pobierz
   Załącznik nr 6 do RK Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ob. 24.03.17Download this file (Załącznik nr 6 do RK Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dof. 24.03.17.docx).docx53 kB pobierz
   Załącznik nr 7 do RK Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zal_7_do_RK_Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf).pdf460 kB pobierz
   Załącznik nr 8 do RK Wzór formularza Analiza zgodności projektu z p. ochronyDownload this file (Analiza zgodności z polityką ochrony środowiska.docx).docx109 kB pobierz
   Załącznik nr 9 do RK Wzór promesy kredytowej Download this file (Zal_9_do_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc42 kB pobierz
   Załącznik nr 10 do RK Wzór promesy leasingowej Download this file (Zal_10_do_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx22 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_7_do_umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowejDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (zal_8_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx61 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_9_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx60 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zał_3_do umowy_Harmonogram płatności.xlsx).xlsx47 kB pobierz
   Harmonogram rzeczowo – finansowy Download this file (Zal_2_do_umowy_Harmonogram_rz-fin.docx).docx13 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POIRDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POIR.doc).doc319 kB pobierz

 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc inna niż de minimis Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_obowiazuje_od_11_06_2016.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – os. fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – os. prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór wniosku o dostęp dla osoby uprawnionej w ramach sl2014Download this file (Wzór_wniosek_dostep_dla_osoby_uprawnionej_w_ramach_sl2014.doc).doc57 kB pobierz

 Archiwum
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - obowiązywał do 09.03.2017Download this file (Zal_1_do_WoD_Tabele_finansowe.xlsx).xlsx70 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku: Tabele finansowe - obowiązywał do 10.04.2017Download this file (Zal_1_do_WoD_Tabele_finansowe_zmiana_10.03.xlsx).xlsx72 kB pobierz
   Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązywały do 15.03.2017Download this file (Zal_1_do_RK_Kryteria do 3.2.1_konkurs ogólny.docx).docx50 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dof. ob. do 23.03.17Download this file (Zal_6_do_RK_Lista dokumentów do zawarcia umowy.docx).docx53 kB pobierz
   Załącznik nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów - obowiązujące do 28.08.2017Download this file (Zal_1_do_RK_Kryteria do 3.2.1_konkurs ogólny_obow.od16.03.2017.docx).docx50 kB pobierz

 Skład KOP
   Informacja o składzie KOPDownload this file (Informacja o składzie KOP 2017-1.pdf).pdf322 kB pobierz