Pytania i odpowiedzi
   Przykłady błędów najczęściej popełnianych we wnioskach Download this file (uwagi 2.3.2_DPU.pdf).pdf224 kBpobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin konkursu 2.3.2 POIR.doc).doc303 kBpobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal nr 1 do RK Kryteria wyboru projektow.pdf).pdf480 kBpobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 2 do RK Wzor wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc421 kBpobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu Download this file (Zal nr 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.doc).doc317 kBpobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal nr 4 do RK Wzor oświadczenia o złozeniu wniosku w GW.docx).docx56 kBpobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 5 do RK Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc308 kBpobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 6 do RK Lista dokumentow niezbednych do zawarcia Umowy.doc).doc42 kBpobierz
   Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Download this file (Zal nr 7 do RK Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf467 kBpobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór weksla in blanco Download this file (Załącznik do Umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zalacznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS FIZ CLEAR.doc).doc38 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zalącznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS PR CLEAR.doc).doc36 kBpobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowegoDownload this file (Wzor_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc42 kBpobierz
   Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (Wzor Harmonogramu płatności-z intrukcją CLEAR.xlsx).xlsx13 kBpobierz
   Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT Download this file (Wzor  Oswiadczenia VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP z załącznikamiDownload this file (Wzor oświadczenia o spełnianiu kryteriow MSP.doc).doc319 kBpobierz
   Aktualny wzór formularza pomocy de minimisDownload this file (formularz informacji de minimis.xls).xls141 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych CLEAR.doc).doc41 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (wzór oświadczenia o rachunku bankowym CLEAR.doc).doc38 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna CLEAR.doc).doc26 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna CLEAR.doc).doc25 kBpobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania Download this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1 CLEAR.doc).doc125 kBpobierz
   Tabela dot. Sytuacji finansowej przedsiębiorcy/Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kBpobierz
   Wzór wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (wzor wniosku o nadanie uprawnień SL.docx).docx178 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis CLEAR.doc).doc38 kBpobierz