Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.5 POIRDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.5 POIR.pdf).pdf419 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin Konkursu.pdf).pdf590 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów.docx).docx53 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc674 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc549 kB pobierz
   Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 13.08.18Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.08.18.doc).doc344 kB pobierz
   Załącznik nr 5 - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.doc).doc76 kB pobierz
   Załącznik nr 6 - Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych Sepcjalizacji.docx).docx159 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zał. nr 3 Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał. nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zał. nr 5 Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych.doc).doc39 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał. nr 5 Deklaracja wekslowa dla osób prawnych.doc).doc37 kB pobierz
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc319 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty
   Oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wnioskuDownload this file (Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc66 kB pobierz
   Oświadczenie wnioskodawcy o rachunku bankowymDownload this file (Oświadczenie o rachunku bankowym.doc).doc65 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimisDownload this file (Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls).xls147 kB pobierz
   Oświadczenie o pomocy de minimisDownload this file (Oświadczenie o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wykaz osób upoważnionych do obsługi SLDownload this file (Wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx15 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy / Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy  Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.docx).docx58 kB pobierz

 Archiwum
   Załącznik nr 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 12.08.18Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie.doc).doc342 kB pobierz