Archiwum - Dokumentacja działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Elektro ScaleUp”

   Ogłoszenie o konkursie Elektro SCALEUPDownload this file (OGŁOSZENIE O KONKURSIE ELEKTRO SCALEUP.PDF).PDF312 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin naboru Elektro ScaleUP obowiązujący od 23.10.2017Download this file (Regulamin naboru Elektro ScaleUP obowiązujący od 23.10.2017.DOCX).DOCX93 kB pobierz

 Załączniki do regulaminu
   Zał. 1 Założenia programoweDownload this file (Zał. 1 do Regulaminu naboru - Założenia programowe.docx).docx69 kB pobierz
   Zał. 2 Kryteria wyboru projektów w ramach pilotażu Elektro ScaleUpDownload this file (Zał. 2 do Regulaminu naboru - Kryteria wyboru projektów w ramach pilotaż....docx).docx66 kB pobierz
   Zał. 3 Wzór wniosku o udzielenie grantuDownload this file (Zał. 3 do Regulaminu naboru - Wzór wniosku o udzielenie grantu.docx).docx91 kB pobierz
   Zał. 4 do Regulaminu naboru Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantuDownload this file (Zał. 4 do Regulaminu naboru - Instrukcja wypełniania wniosku o powierzen....docx).docx78 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący od 23.10.2017Download this file (Zał. 6 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący od 23.10.2017.docx).docx179 kB pobierz
   Zał. 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu Download this file (Zał. 7 do Regulaminu naboru - Lista dokumentów niezbędnych do podpisania....docx).docx51 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał. 4 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc74 kB pobierz
   Zał. 5 Harmonogram wnioskowania o płatnościDownload this file (Zał. 5 do umowy - Harmonogram wnioskowania o płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Zał. 6 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał. 6 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.DOC).DOC67 kB pobierz
   Zał. 7 Oświadczenie o delokalizacjiDownload this file (Zał. 7 do umowy - Oświadczenie o delokalizacji.doc).doc67 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór WekslaDownload this file (Zał. 8 do umowy - Wzór Weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał. 9 Deklaracja wekslowaDownload this file (Zał. 9 do umowy - Deklaracja wekslowa.doc).doc73 kB pobierz
   Zał. 10 Wzór aktu notarialnego Download this file (Zał. 10 do umowy - Wzór aktu notarialnego 777.docx).docx18 kB pobierz

 Załączniki do wniosku
   Załącznik nr 1 do wniosku - Wykaz kluczowych informacji we wnioskuDownload this file (Załącznik nr 1 do wniosku - Wykaz kluczowych informacji we wniosku.docx).docx56 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do wniosku - Doświadczenie akceleratora na rzecz startupów Download this file (Załącznik nr 3 do wniosku - Doświadczenie akceleratora na rzecz startupów.xlsx).xlsx9 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do wniosku - Kosztorys wynagrodzeń w projekcieDownload this file (Załącznik nr 5 do wniosku - Kosztorys wynagrodzeń w projekcie.xlsx).xlsx9 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin naboru Elektro ScaleUP obowiązujący do 22.10.2017Download this file (Regulamin naboru Elektro UP.DOCX).DOCX92 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący do 22.10.2017Download this file (Zał. 6 do Regulaminu naboru - Wzór umowy o powierzenie grantu.docx).docx179 kB pobierz