Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie o konkursie 2.5 Programy akceleracyjne.pdf).pdf317 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 18.07.2018 r.Download this file (Regulamin_Konkursu_obowiązuje_od_18072018.pdf).pdf587 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Załącznik nr 1 do RK - Kryteria wyboru projektów wraz podaniem ich znaczenia.pdf).pdf351 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 18.07.2018 r.Download this file (Załącznik nr 2 do RK - Wniosek o dofinansowanie_18072018.pdf).pdf1372 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązuje od 18.07.2018Download this file (Załącznik nr 3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie_18072018.pdf).pdf1214 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 18.07.2018 r.Download this file (Załącznik nr 4 do RK - Umowa o dofinansowanie_18072018.pdf).pdf1034 kB pobierz
   Załącznik 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik nr 5 do RK - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.pdf).pdf759 kB pobierz
   Załącznik 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik nr 6 do RK - Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf802 kB pobierz
   Załącznik 7 Wykaz Kluczowych Obszarów SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik nr 7 do RK -  Wykaz kluczowych obszarów specjalizacji.pdf).pdf816 kB pobierz
   Załącznik 8 Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków Download this file (Załącznik nr 8 do RK - Kwoty ryczałtowe materiały informacyjne.pdf).pdf834 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik 5 do Umowy - Umowa w zakresie powierzenia danych osobowychDownload this file (Załącznik 5 do Umowy - Umowa w zakresie powierzenia danych osobowych.pdf).pdf747 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy - Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik 6 do Umowy - Harmonogram płatności.doc).doc37 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnieńDownload this file (Załącznik 7 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień.doc).doc88 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy - Wzór WekslaDownload this file (Załącznik 8 do Umowy - Wzór Weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Załącznik 9 do Umowy - Wzór Deklaracji wekslowejDownload this file (Załącznik 9 do Umowy - Wzór Deklaracji wekslowej.pdf).pdf226 kB pobierz

 Materiały dodatkowe
   Prezentacja działania Programy akceleracyjneDownload this file (Prezentacja 2.5 POIR.pdf).pdf772 kB pobierz
   Szczegółowy budżet i Harmonogram indywidualnego programu akceleracjiDownload this file (Szczegółowy budżet i Harmonogram indywidualnego programu akceleracji.xlsx).xlsx19 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 17.07.2018 r.Download this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf586 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 17.07.2018 rDownload this file (Załącznik nr 2 do RK - Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc719 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywał do 17.07.2018 r.Download this file (Załącznik nr 3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf).pdf1086 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 17.07.2018 r.Download this file (Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.pdf).pdf920 kB pobierz