Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie o konkursie 2.5 Programy akceleracyjne.pdf).pdf317 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin Konkursu - obowiązuje od 07.12.2018 r.Download this file (Regulamin Konkursu - obowiązuje od 07.12.2018 r..pdf).pdf694 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Załącznik nr 1 do RK - Kryteria wyboru projektów wraz podaniem ich znaczenia.pdf).pdf351 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 18.07.2018 r.Download this file (Załącznik nr 2 do RK - Wniosek o dofinansowanie_18072018.pdf).pdf1372 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązuje od 18.07.2018Download this file (Załącznik nr 3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie_18072018.pdf).pdf1214 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący od 04.09.2018 Download this file (Załącznik 4 do RK Wzór umowy o dofinansowanie projektu_obowiązuje od 04.09.2018 r..pdf).pdf260 kB pobierz
   Załącznik 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik nr 5 do RK - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.pdf).pdf759 kB pobierz
   Załącznik 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik nr 6 do RK - Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf802 kB pobierz
   Załącznik 7 Wykaz Kluczowych Obszarów SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik nr 7 do RK -  Wykaz kluczowych obszarów specjalizacji.pdf).pdf816 kB pobierz
   Załącznik 8 Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków Download this file (Załącznik nr 8 do RK - Kwoty ryczałtowe materiały informacyjne.pdf).pdf834 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik 5 do Umowy - Umowa w zakresie powierzenia danych osobowychDownload this file (Załącznik 5 do Umowy - Umowa w zakresie powierzenia danych osobowych.pdf).pdf747 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy - Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik 6 do Umowy - Harmonogram płatności.doc).doc37 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnieńDownload this file (Załącznik 7 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień.doc).doc88 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy - Wzór WekslaDownload this file (Załącznik 8 do Umowy - Wzór Weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Załącznik 9 do Umowy - Wzór Deklaracji wekslowejDownload this file (Załącznik 9 do Umowy - Wzór Deklaracji wekslowej.pdf).pdf226 kB pobierz

 Materiały dodatkowe
   Prezentacja działania Programy akceleracyjneDownload this file (Prezentacja 2.5 POIR.pdf).pdf772 kB pobierz
   Szczegółowy budżet i Harmonogram indywidualnego programu akceleracjiDownload this file (Szczegółowy budżet i Harmonogram indywidualnego programu akceleracji.xlsx).xlsx19 kB pobierz
   Prezentacja generatora wnioskówDownload this file (Prezentacja generatora wniosków.pdf).pdf2454 kB pobierz
   Prezentacja kryteriówDownload this file (Prezentacja kryteriów.pdf).pdf1197 kB pobierz
   Prezentacja zasad składania wnioskówDownload this file (Prezentacja zasad składania wniosków.pdf).pdf635 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 06.12.2018 r.Download this file (Regulamin_Konkursu_obowiązuje_od_18072018.pdf).pdf587 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 17.07.2018 r.Download this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf586 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 17.07.2018 rDownload this file (Załącznik nr 2 do RK - Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc719 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywał do 17.07.2018 r.Download this file (Załącznik nr 3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf).pdf1086 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 17.07.2018 r.Download this file (Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.pdf).pdf920 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący do 03.09.2018 r.Download this file (Załącznik nr 4 do RK - Umowa o dofinansowanie_18072018.pdf).pdf1034 kB pobierz