Ogłoszenie o naborze
   Ogłoszenie o naborzeDownload this file (Ogłoszenie o naborze.pdf).pdf320 kB pobierz

 Regulamin naboru
   Regulamin naboruDownload this file (Regulamin naboru.docx).docx398 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu naboru
   Zał.1 Opis założeń pilotażuDownload this file (Załącznik 1 Opis założeń pilotażu.docx).docx39 kB pobierz
   Zał.2 Wzór wniosku o powierzenie grantuDownload this file (Załącznik 2 Wzór wniosku o powierzenie grantu.doc).doc282 kB pobierz
   Zał. 3 Kryteria wyboru projektów w ramach pilotażuDownload this file (Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów w ramach pilotażu.docx).docx54 kB pobierz
   Zał. 4 Metodologia obliczania kosztów uproszczonychDownload this file (Załącznik 4 Metodologia obliczania kosztów uproszczonych.docx).docx26 kB pobierz
   Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantuDownload this file (Załącznik 5 Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu.docx).docx69 kB pobierz
   Zał. 6 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku o powierzenie grantuDownload this file (Załącznik 6 Wzór oświadczenia o zlożeniu wniosku o powierzenie grantu.docx).docx45 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór umowy o powierzenie grantuDownload this file (Załącznik 7 Wzór umowy o powierzenie grantu.docx).docx100 kB pobierz
   Zał. 8 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik 8 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.doc).doc46 kB pobierz
   Zał.9 Wzór wniosku o płatność końcowąDownload this file (Załącznik 9 Wzór wniosku o platność końcową.docx).docx84 kB pobierz
   Zał. 10 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik 10 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf473 kB pobierz

 Załączniki do umowy
   Zał. nr 4 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał. nr 4 do Umowy Wzór weksla in blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc64 kB pobierz
   Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc62 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie
   Zał. 7a Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (7a wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna CLEAR.doc).doc26 kB pobierz
   Zał. 7b Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (7b wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna CLEAR.doc).doc25 kB pobierz
   Zał. 8 Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (8 Wzór oświadczenia o rachunku bankowym.doc).doc40 kB pobierz
   Zał. 9 Harmonogram PłatnościDownload this file (9 Harmonogram Płatności SEAL_wzór.xlsx).xlsx15 kB pobierz
   Zał. 11 Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające aktualny status MŚPDownload this file (11 Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające aktualny status MŚP.docx).docx17 kB pobierz
   Zał. 12 Oświadczenie Wnioskodawcy dla wstepujacych na miejsce WnioskodawcyDownload this file (12 Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające aktualny status MŚP dla wstepujacych na miejsce Wnioskodawcy.docx).docx20 kB pobierz
   Zał. 13 Wzór formularza informacji de minimisDownload this file (13 Wzór formularza informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Zał. 14 Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (14 Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Zał. 15 Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkaniaDownload this file (15 wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc46 kB pobierz
   Zał. 16 Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (16 Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc51 kB pobierz
   Zał. 19 Formularz - pomoc innaDownload this file (19 Formularz_pomoc_inna.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Zał. 20 Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (20 Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx17 kB pobierz
   Zał. 7 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący od 29.08.2018Download this file (Zał. 7 Wzór umowy o powierzenie grantu obowiązujący od 29.08.2018.docx).docx96 kB pobierz