Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.2 POIR – etap II inwestycyjny, 2018 rDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 etap inwestycyjny.pdf).pdf277 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc514 kB pobierz
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.docx).docx42 kB pobierz
   Zał. nr. 2 Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący od 07.05.18Download this file (Zał. nr. 2 Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący od 07.05.18.doc).doc638 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku obowiązująca od 07.05.Download this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 07.05.18.doc).doc579 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 07.08.2018Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu od 07.08.2018.doc).doc325 kB pobierz
   Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie Download this file (Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc387 kB pobierz
   Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf472 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu
   Zał. nr 5 do Umowy Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór weksla in blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób fizycznychDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób fizycznych.doc).doc377 kB pobierz
   Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób prawnychDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób prawnych.doc).doc375 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie
   1. Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (1. Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc91 kB pobierz
   4. Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (4. Wzór oświadczenia o rachunku bankowym.doc).doc80 kB pobierz
   5. Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (5. Wzór harmonogramu płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   7. Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP z załącznikamiDownload this file (7. Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP z załącznikami.doc).doc319 kB pobierz
   8. Tabela sytuacja finansowa - Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (8. Tabela sytuacja finansowa_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls57 kB pobierz
   9. Formularz pomoc innaDownload this file (9. Formularz_pomoc_inna.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   10. Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014Download this file (10. Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   11. Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (11. Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc78 kB pobierz
   12. Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznejDownload this file (12. Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonmicznej.docx).docx57 kB pobierz

 Archiwum
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący do 06.05.18Download this file (Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie porojektu.doc).doc638 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku obowiązująca do 06.05.Download this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc576 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący do 06.08.18Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc325 kB pobierz