Terminy zakończenia poszczególnych etapów konkursu:

I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku

 II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku

 III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku

 IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące od 26.02.18Download this file (ogloszenie konkursu 2.3.2 od 26022018.pdf).pdf213 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Przykłady błędów najczęściej popełnianych we wnioskach Download this file (Przykłady błędów najczęściej popełnianych we wnioskach.pdf).pdf474 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu obowiązujący od 26.02.18Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 26.02.18.doc).doc302 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal nr 1 do RK Kryteria wyboru projektow.pdf).pdf480 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 2 do RK Wzor wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc421 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 01.01.2018Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 01.01.2017.doc).doc314 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal nr 4 do RK Wzor oświadczenia o złozeniu wniosku w GW.docx).docx56 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 5 do RK Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc308 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 6 do RK Lista dokumentow niezbednych do zawarcia Umowy.doc).doc42 kB pobierz
   Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Download this file (Zal nr 7 do RK Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf467 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór weksla in blanco Download this file (Załącznik do Umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zalacznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS FIZ CLEAR.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zalącznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS PR CLEAR.doc).doc36 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowegoDownload this file (Wzor_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (Wzor Harmonogramu płatności-z instrukcją.xlsx).xlsx13 kB pobierz
   Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT Download this file (Wzor  Oswiadczenia VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP z załącznikamiDownload this file (Wzor oświadczenia o spełnianiu kryteriow MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Aktualny wzór formularza pomocy de minimisDownload this file (formularz informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych CLEAR.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (wzór oświadczenia o rachunku bankowym CLEAR.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna CLEAR.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna CLEAR.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania Download this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1 CLEAR.doc).doc125 kB pobierz
   Tabela dot. Sytuacji finansowej przedsiębiorcy/Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014 obowiązujący od 01.01.18Download this file (Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis CLEAR.doc).doc38 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 31.12.17Download this file (Regulamin konkursu 2.3.2 POIR.doc).doc303 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu obowiązująca do 31.12.17Download this file (Zal nr 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.doc).doc317 kB pobierz
   Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014 obowiązujący do 31.12.17Download this file (wzor wniosku o nadanie uprawnień SL.docx).docx178 kB pobierz
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące do 25.02.18Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017 r..pdf).pdf241 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 25.02.18Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 01.01.17.doc).doc302 kB pobierz