Terminy zakończenia poszczególnych etapów konkursu:

I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku

 II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku

 III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku

 IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku

 Komunikat
   Publikowanie zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjnościDownload this file (Publikowanie zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.pdf).pdf270 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące od 30.04.18Download this file (Ogłoszenie o konkursie obowiązujące od 30.04.18.pdf).pdf320 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Przykłady błędów najczęściej popełnianych we wnioskach Download this file (Przykłady błędów najczęściej popełnianych we wnioskach.pdf).pdf474 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu obowiązujący od 30.04.2018Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 30.04.2018.doc).doc547 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal nr 1 do RK Kryteria wyboru projektow.pdf).pdf480 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 2 do RK Wzor wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc421 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 01.01.2018Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 01.01.2017.doc).doc314 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal nr 4 do RK Wzor oświadczenia o złozeniu wniosku w GW.docx).docx56 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 5 do RK Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc308 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal nr 6 do RK Lista dokumentow niezbednych do zawarcia Umowy.doc).doc42 kB pobierz
   Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Download this file (Zal nr 7 do RK Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf467 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór weksla in blanco Download this file (Załącznik do Umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zalacznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS FIZ CLEAR.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zalącznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS PR CLEAR.doc).doc36 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowegoDownload this file (Wzor_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (Wzor Harmonogramu płatności-z instrukcją.xlsx).xlsx13 kB pobierz
   Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT Download this file (Wzor  Oswiadczenia VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP z załącznikamiDownload this file (Wzor oświadczenia o spełnianiu kryteriow MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Aktualny wzór formularza pomocy de minimisDownload this file (formularz informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych CLEAR.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (wzór oświadczenia o rachunku bankowym CLEAR.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna CLEAR.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna CLEAR.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania Download this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1 CLEAR.doc).doc125 kB pobierz
   Tabela dot. Sytuacji finansowej przedsiębiorcy/Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014 obowiązujący od 01.01.18Download this file (Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis CLEAR.doc).doc38 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 31.12.17Download this file (Regulamin konkursu 2.3.2 POIR.doc).doc303 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu obowiązująca do 31.12.17Download this file (Zal nr 3 do RK Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.doc).doc317 kB pobierz
   Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014 obowiązujący do 31.12.17Download this file (wzor wniosku o nadanie uprawnień SL.docx).docx178 kB pobierz
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące do 25.02.18Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017 r..pdf).pdf241 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 25.02.18Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 01.01.17.doc).doc302 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 29.04.18Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 26.02.18.doc).doc302 kB pobierz

 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące do 29.04.18Download this file (ogloszenie konkursu 2.3.2 od 26022018.pdf).pdf213 kB pobierz