DGA S.A. - Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB to projekt realizowany przez DGA S.A. we współpracy z dużym przedsiębiorstwem: H. Cegielski - Poznań S.A. (HCP). Akcelerator zaproponował nieszablonową formę akceleracji z wykorzystaniem metody scrum, dostosowanej w indywidualny sposób do programu akceleracji. Ważną rolę w procesie odgrywa HCP, angażując swoje zasoby niepieniężne, co pozwoli akcelerowanych startupom na pracę w warunkach, w których rozwiązanie podlegać będzie potencjalnemu wdrożeniu.

Główne obszary poszukiwania rozwiązań / branże

W sferze zainteresowań dużego przedsiębiorstwa H.Cegielski – Poznań S.A (HCP) znajdują się m.in.: energetyka, transport, szeroko pojęta inżynieria środowiska, przemysł wydobywczy, ciężki, elektromaszynowy i stoczniowy.

Nowe rozwiązania muszą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – uczestnik może wybrać jedną spośród 20 dostępnych specjalizacji, przy czym
4 obszary są szczególnie priorytetowe dla HCP:

 • Biogospodarka rolno - spożywcza, biogospodarka leśno – drzewna i środowiskowa - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
 • Zrównoważona energetyka - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

Miejsce akceleracji

Poznań

Harmonogram programu akceleracji

W ramach projektu odbędą się dwie rundy programu akceleracyjnego, a czas trwania pojedynczej wyniesie do 6 miesięcy.

I runda: kwiecień – wrzesień 2017 r.

II runda: wrzesień 2017 – luty 2018 r.

Działania akceleracyjne:

1. Udział w szkoleniach i warsztatach:

 • Warsztaty KickOff – praca nad modelem biznesowym, strategią wdrożenia do dużego przedsiębiorstwa – 3 dni
 • Współpraca w zespole, działanie w scrum - 2dni.
 • Warsztat z wykorzystania narzędzia wspomagającego weryfikację modeli biznesowych– 1 dzień.
 • Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego, Customer Development i eksperymentowania Lean Startup – 3 sesje-1 dniowe w odstępie kilku tygodni
 • Tworzenie business case (w tym analityka opłacalności biznesu) – 2 dni
 • Prezentacja biznesowa – 2 sesje po 1 dzień (przed demo day oraz final demo day)

2. Wsparcie konsultingowe Opiekuna Startupu:

 • Regularne konsultacje podczas planowania każdego sprintu i retrospektywy sprintu – co 2 tygodnie
 • Regularne konsultacje powiązane z omówieniem postępów oraz koncentracją na minimalizacji ryzyk klienta i rynku – co 2 tygodnie

3. Udział w Minor Demo Day – sesji w połowie programu akceleracyjnego (ok 3 miesiąc realizacji akceleracji)

4. Udział w Final Demo Day – sesji prezentującej końcowy etap prac w ramach programu akceleracyjnego (ok 6 miesiąc realizacji akceleracji)

Kluczowe cechy wyróżniające program akceleracji

Nasze unikalne rozwiązanie to połączenie zasobów (infrastruktura, wiedza, technologia, rozwój i biznes)
z wyselekcjonowanymi elementami merytorycznymi – poniżej najważniejsze elementy wyróżniające program INDUSTRYLAB:

 1. Infrastruktura – dostępność bezpłatnych przestrzeni biurowo-technologicznych dla akcelerowanych zespołów bezpośrednio na miejscu rozwoju startupu; na czas trwania programu akceleracyjnego startupom zostanie udostępniona przestrzeń „makerspace” znajdująca się na terenie HCP.
 2. Technologia, dostęp do maszyn, narzędzi – akcelerowane startupy podczas trwania programu będą mogły korzystać
  z maszyn oraz narzędzi HCP w celu wytworzenia nowych produktów lub implementacji wewnętrznej innowacji. Nowatorskość rozwiązania: dostęp do technologii nieznanej startupom, dostęp do maszyn i narzędzi będących najczęściej poza zasięgiem finansowym akcelerowanych startupów.
 3. Biznes, dostęp do klientów i partnerów HCP i DGA – startupy będą mieć zapewnioną możliwość kontaktowania się i bieżącego konsultowania, rozwijania i sprzedawania produktu do klientów i partnerów HCP.
 4. Czterostopniowa rekrutacja oraz warsztaty strategiczne
  w procesie rekrutacyjnym. weryfikacja na wczesnym etapie założeń dalszej współpracy, nakreślenie strategii prac oraz przejrzystość dalszych działań pozwoli na świadome podjęcie decyzji w sprawie dalszej współpracy przez obie strony.
 5. Działania preakceleracyjne – Działania przygotowujące startup i HCP do programu akceleracyjnego. Składają się ze szkoleń zaznajamiających z technologią i organizacją oraz warsztatów formujących zespoły scrumowe oraz uczących działać w sprintach.
 6. Doradztwo - zespoły będą mogły skorzystać z wiedzy
  i doświadczeń zewnętrznych konsultantów różnych branż
  i obszarów zgodnie z  potrzebami.
 7. Działanie w scrum – działanie w metodyce scrum
  w zespołach składających się z przedstawicieli dużego przedsiębiorstwa i statupu.
 8. Wewnętrzny mentor – Każdy z zespołów otrzyma indywidualnego, wewnętrznego mentora, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie startupu w struktury HCP.
 9. Startup coach – startupy będą posiadać do dyspozycji specjalnie przygotowaną osobą, której zadaniem będzie wspieranie zespołów w efektywnej pracy oraz weryfikowaniu hipotez biznesowych i strategii pracy nad produktem.
 10. Minor Demo Day – Prezentacja efektów dotychczasowych prac, wypracowanych wyników przed zarządem HCP
  i przedstawicielami akceleratora; przegląd efektów programu akceleracyjnego, możliwość lepszego dopasowania działań do potrzeb uczestników w trakcie programu.
 11. Final Demo Day – Ostateczna prezentacja wyników prac zespołów w akceleratorze, możliwość zebrania informacji zwrotnej odnośnie programu akceleracyjnego od uczestników. Prezentacja wyników akceleracji przed inwestorami oraz potencjalnymi klientami znacznie zwiększa szansę na zdobycie kolejnej rundy finansowania lub zwiększenie sprzedaży.
 12. Działania postakceleracyjne – Opieka nad startupem po zakończeniu programu akceleracyjnego, korzystanie z sieci kontaktów i partnerów akceleratora pozwalające na zapewnienie dalszego, stabilnego wzrostu startupu. 

Duże przedsiębiorstwa zaangażowane w akcelerację

H.Cegielski – Poznań S.A. (HCP)

Dane kontaktowe

DGA S.A.
ul. Towarowa 35

61-896 Poznań

Joanna Juszczyszyn-Klimek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (61) 859 59 00

Terminy naborów przedsiębiorstw

I runda:
styczeń (druga połowa) – luty 2017 r. (pierwsza połowa): ogłoszenie naboru, przyjmowanie zgłoszeń
luty – marzec 2017 r.: warsztaty i prezentacje produktów, ostateczny wybór i podpisywanie umów dot. udziału w projekcie

II runda:
czerwiec 2017 r. : ogłoszenie naboru, przyjmowanie zgłoszeń
lipiec – sierpień 2017 r. : warsztaty i prezentacje produktów, ostateczny wybór i podpisywanie umów dot. udziału w projekcie