Łączymy startupy
i duże firmy

Łączymy kulturę startupów z zasobami dużych firm!

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Współpraca dużych przedsiębiorstw i startupów

 

Chcemy przybliżyć uczestnikom spotkań narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy korporacja - startup. Mamy nadzieję na wymierne efekty w postaci wdrożeń oraz zmian kultury innowacyjnej dużych firm. Wskażemy również bariery oraz najczęściej popełniane błędy na linii współpracy korporacja - startup, które uniemożliwiają osiąganie wzajemnych korzyści. W ramach projektu przewidziane są 3 formaty spotkań: śniadania biznesowe, spotkania typu Business Mixer oraz spotkania typu Best Practices.