Generator Wniosków

 

 


 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.2Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.2 w 2015 r..pdf).pdf284 kB pobierz

 Instrukcja dla Wnioskodawców dotycząca wyboru wykonawców usług
   Instrukcja dla Wnioskodawców dotycząca wyboru wykonawców usługDownload this file (Instrukcja dla Wnioskodawców dotycząca wyboru Wykonawców usług - poddziałanie 2 3 2 Bony na innowacje dla MŚP.pdf).pdf246 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚPDownload this file (pytania i odpowiedzi Bony na innowacje_POIRv2.pdf).pdf1999 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 18.07.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu 2.32.2-6.doc).doc265 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (zal 1 Kryteria wyboru projektów.docx).docx64 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (zał 2 Wniosek o dofinansowanie projektu PO IR Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.doc).doc398 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (zal 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.doc).doc241 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (zal 4 Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.doc).doc34 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (zal 5 Oświadczenie o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków.doc).doc31 kB pobierz
   Załacznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 16.03.2017 r.Download this file (Załacznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 17.03.2017 r..doc).doc296 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (zal 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (zal 8 WYKAZ KIS.pdf).pdf431 kB pobierz

 Załącznik do wniosku o dofinansowanie
   Aktualny wzór formularza pomocy de mninmisDownload this file (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc.xlsx).xlsx79 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowegoDownload this file (Zal_2_Umowa_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy-1.doc).doc64 kB pobierz
   Wzór Harmonogramu płatnościDownload this file (Wzór Harmonogramu płatności.xlsx).xlsx13 kB pobierz
   Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT-1.doc).doc31 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór weksa in blancoDownload this file (zal 5 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf9 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zalącznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS PR.doc).doc36 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zalacznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc38 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 04.02.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.doc).doc263 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od dnia 05.02.2016 r. do 20.04.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu 2.3.2.doc).doc265 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał od 21.04.2016 r. do 17.07.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu 2.32.2.doc).doc264 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu- ważna do dnia 16.10.2016 r.Download this file (Załacznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie.doc).doc278 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - ważna do dnia 15.03.2017 r.Download this file (Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie.doc).doc292 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mśp z załącznikamiDownload this file (wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mśp z załącznikami.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (wzór oświadczenia o rachunku bankowym.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDG-1Download this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy-Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx85 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx22 kB pobierz